Završeno osposobljavanje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje završeno je danas, 14. veljače 2018. dvodnevno osposobljavanje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na čelu s načelnikom Stožera, ravnateljem Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dr. sc. Draganom Lozančićem. Osposobljavanje se sastojalo od teorijskog i praktičnog dijela.

Teme teorijskog dijela osposobljavanja bile su “Uvod u program osposobljavanja”, “Normativno određenje civilne zaštite unutar sustava domovinske sigurnosti”, “Sustav civilne zaštite u RH i izgradnja kapaciteta za djelovanje, procjena rizika”, “Djelovanje sustava 112” i “Stožerno upravljanje”. Praktični dio osposobljavanja sastojao se od simulacijske vježbe stožernog upravljanja za državnu razinu s analizom iste te studije slučaja na temu požara u okolici Splita. Osposobljavanje su proveli službenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a svakom članu Stožera koji je završio ovaj program osposobljavanja izdana je potvrda o osposobljenosti za člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U sastavu Stožera su predstavnici središnjih tijela državne uprave, temeljnih operativnih snaga i pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite, stoga potreba za osposobljavanjem članova proizlazi iz njihove odgovornosti kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela koje provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na državnoj razini. Osposobljavanje novoizabranih članova Stožera provodi se svake četiri godine, nakon parlamentarnih izbora i ustrojavanja državne vlasti.

Prva sjednica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, konstituirane u novom sazivu, s ciljem međusobnog upoznavanja, kao i upoznavanja s temeljnim načelima i stanjem sustava civilne zaštite, održana je 6. listopada 2017., na kojoj su članovi Stožera upoznati i sa Sustavom 112 i njegovom potporom nacionalnom stožeru civilne zaštite te sa zakonskim obvezama, među kojima je i upravo završeno osposobljavanje članova Stožera.

Galerija