Zamjenik ravnatelja Huzjak sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Brčkom

U Brčkom je 20. i 21. prosinca 2017. godine održana međunarodna konferencija povodom završetka projekta izrade dokumenata “Procjena ugroženosti Brčko distrikta od prirodnih i drugih nesreća” i “Studija jačanja kapaciteta otpornosti na katastrofe”.

Konferenciju su, uz zamjenika ravnatelja DUZS-a Stjepana Huzjaka, svečano otvorili Mićo Simikić, šef Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Vlade Brčko distrikta, Idriz Brković, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima iz Republike Srbije i Edin Garaplija, generalni direktor INZA Instituta. Svi govornici su naglasili važnost projekta i njegovih rezultata i značaja regionalne suradnje. Zamjenik ravnatelja DUZS-a Stjepan Huzjak je posebno naglasio spremnost Republike Hrvatske za nastavak suradnje i pomoći zemljama i partnerima u susjedstvu.

Drugi dan konferencije su predstavnici znanstvenih institucija, javnih organizacija i službi za civilnu zaštitu iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hrecegovine naglasili važnost regionalnog pristupa prevenciji i pripravnosti, zajedničkoj suradnji i upravljanju prekograničnim rizicima koji zbog svoje naravi zahtijevaju multiagencijski pristup i prekograničnu suradnju.

Projekt su zajednički financirali Vlada Brčko distrikta i Svjetska banka, a izvela ga je tvrtka INZA Institut.

U Procjeni ugroženosti su identificirani, analizirani i vrednovani najznačajniji rizici koji su prisutni u Brčko distriktu i koji pored ugrožavanja stanovništva i infrastrukture imaju i prekogranični utjecaj. U Studiji jačanja kapaciteta otpornosti na katastrofe donesen je pregled snaga i sposobnosti koje stoje na raspolaganju Brčko distriktu u suočavanju s prepoznatim rizicima. Konferencija je privukla značajan interes medijskih kuća iz nekoliko zemalja, kao i zamjetan broj predstavnika zainteresirane javnosti, prvenstveno iz Brčko distrikta.