Upute za postupanje u slučaju poplave

Poplave se mogu pravovremeno predvidjeti i prognozirati, ali mogu nastati i iznenada, kao bujične.

Što učiniti tijekom poplava?

Ako ste u kući:

  • slušajući obavijesti na radiju i televiziji, pripremite se za nadolazeći vodeni val, premjestite sve vrijedne stvari na viša mjesta kako biste ih sačuvali
  • racionalno koristite prethodno pripremljene potrepštine za slučaj opasnosti
  • ne pijte vodu iz vodovoda i drugih izvora, jer postoji mogućnost da je onečišćena-elektronski mediji objavit će informaciju o upotrebljivosti vode za piće
  • ako nadležne službe pozovu na žurnu evakuaciju, ODMAH postupite prema pozivu kako biste iskoristili preporučene evakuacijske rute prije njihovog potapanja. Cijelo vrijeme slušajte radio.

Ako ste na otvorenom:

  • udaljite se od mjesta ugroženog poplavom ukoliko je to moguće
  • popnite se na povišeno mjesto i ostanite tamo do dolaska pomoći
  • izbjegavajte hodanje kroz sve poplavne vode
  • ako ste u automobilu i ne možete se bez rizika prevesti do sigurne pozicije, ODMAH ga napustite i popnite se na povišeno mjesto

Nakon poplave surađujte sa žurnim službama u čišćenju prostora, uklanjanju lešina uginulih životinja, provedite dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata, bunara i otvorenih prostora kako biste izbjegli zdravstvene rizike.