Upute za građane

Živimo zajedno s rizicima koji, ukoliko se ne kontroliraju, u određenim okolnostima svojim razvojem mogu ugroziti sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Sve učestalije ti rizici, kako prirodni tako i tehnički, prerastaju u veće nesreće i katastrofe.

Sigurnost i zaštita Vaši su primarni interesi, ali u njihovom ostvarivanju pored uloge namjenski organiziranih žurnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja izuzetno je značajan i Vaš osobni doprinos.

Primjerene preventivne pripreme i sveobuhvatne i pravovremene mjere zaštite i spašavanja čuvaju naše živote i imovinu, umanjuju nastale posljedice, a cjelokupan sustav zaštite i spašavanja čine učinkovitijim.

Stoga se na vrijeme pripremite, kako bi u slučaju nesreće mogli pomoći sebi i drugima.

Prije nesreće:

 • upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite za određeni prostor ili sredstvo (stambeni prostor, otvoreni prostor, sredstva javnog prijevoza, sportski objekt, prodajni centar, kino dvorana, škola, disco klub i sl.),
 • upoznajte se s dodatnim – konkretnim mjerama zaštite preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti Vašu sigurnost (požar, poplava, potres, toplotni val, olujno nevrijeme s grmljavinom, suša, tuča i dr.),
 • upoznavanje s općim i konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite omogućit će Vam lakše prilagođavanje situacijama u kojima možete biti ugroženi ali i postupanje – ponašanje u prostoru u kojem se možete zateći, s obzirom na stvarne uvjete u tom prostoru (infrastrukturu, opremu, broj ljudi, sredstva za spašavanje, spasilačke timove, brzinu reakcije i sl.) i događaj koji ugrožava Vašu sigurnost,
 • osposobite se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite. Možete se naći u situaciji koja će zahtijevati Vaše angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja. U stvarnom životu, osobito kada nastanu katastrofe i veće nesreće, češće se možete naći u takvoj situaciji, prvenstveno iz razloga što organizirane snage zaštite i spašavanja, zbog obima nastalih posljedica, neće biti u mogućnosti istovremeno i žurno odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanjem,
 • u većini nesreća sustav javne elektrodistribucije, zbog šteta na infrastrukturi, neće biti u funkciji. Zato nabavite tranzistorski radio prijemnik kako biste mogli dobiti upute mjerodavnih institucija o poduzimanju zaštitnih mjera kao i druge korisne informacije koje Vam mogu pomoći u provođenju zaštite i ublažavanju mogućih posljedica.

Za vrijeme trajanja nesreće:

 • ako ste pravodobno poduzeli preporučene preventivne mjere, posljedice će biti minimalizirane u odnosu na one najteže moguće,
 • ne širite paniku, ponašajte se sukladno ranije dobivenim uputama od strane nadležnih institucija, kao i onima dobivenim neposredno prije nesreće ili za vrijeme trajanja nesreće i provodite sve preporučene mjere za pojedinu vrstu nesreće, kako biste najbolje zaštitili sebe, članove obitelji i druge osobe koje su se zatekle u prostoru pogođenom nesrećom te istovremeno, na taj način, ublažili posljedice po zdravlje i živote ljudi te štete na imovini i u okolišu,
 • u svakoj nesreći, odmah po njenom nastanku, započnite primjenjivati mjere osobne zaštite,
 • ovisno o vrsti nesreće, ako Vam razvoj situacije dopusti, započnite s provođenjem mjera uzajamne zaštite i sa spašavanjem tijekom njenog trajanja (to ćete moći učiniti npr. u slučaju poplave, ali ne i potresa).

Po završetku nesreće:

 • po nastajanju ili po završetku nesreće (ovisno o vrsti nesreće), nazovite broj 112 i izvjestite o nesreći i njenim posljedicama (oslobodite liniju što prije, ne pitajte za informacije i ne tražite druge podatke. Linije trebaju za operativne potrebe koordiniranja spasilačkih aktivnosti),
 • ne koristite se bez potrebe javnim prometnicama, oslobodite ih za vozila žurnih i spasilačkih službi,
 • ako ste kao spasitelj raspoređeni u neku od operativnih snaga zaštite i spašavanja javite se na ranije određeno mjesto, preuzmite opremu i postupajte po nalozima zapovjednika,
 • započnite ili nastavite s aktivnostima zaštite i spašavanja, odazovite se pozivima čelnika jedinice lokalne samouprave u kojoj živite ili tvrtke u kojoj radite, uključite se u organiziran i integriran sustav zaštite i spašavanja.

Sektori za civilinu zaštitu, vatrogastvo i Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja pripremili su za vas detaljne upute koje možete ovdje preuzeti.

Aktivnosti u prirodi 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (50.4 KiB)
Evakuacija, privremeno premještanje i zbrinjavanje 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (145.8 KiB)
Nekoliko važnih savjeta za postupanje sa zapaljivim tekućinama 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (102.1 KiB)
Nekoliko važnih savjeta za postupanjes plinskim instalacijama 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (58.2 KiB)
Postupanje u slučajevima ekstremnih vremenskih uvjeta 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (70.2 KiB)
Postupanje u slučajevima epidemija 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (83.7 KiB)
Postupanje u slučajevima nesreća sa opasnim tvarima 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (83.1 KiB)
Postupanje u slučajevima radiološkog i nuklearnog akcidenta 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (92.3 KiB)
Postupanje u slučaju grmljavine 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (97.6 KiB)
Postupanje u slučaju potresa-Safe Quake brošura 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (8.9 MiB)
Postupanje u slučaju potresa-Safe Quake Letak 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (620.9 KiB)
Postupanje u slučaju toplinskog vala 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (110.2 KiB)
Upute u slučaju požara 1. kolovoza 2017.

Preuzmite dokument (194.7 KiB)