O nama

Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja izrađuje programe i provodi obrazovanje za sve vrste organiziranih operativnih snaga, sudionika i građana, edukaciju djece predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovnih škola iz područja zaštite i spašavanja. Prati, razvija i primjenjuje stručne i znanstvene metode u području vatrogastva, civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite na radu. Osim obrazovanja, Učilište planira, priprema i provodi ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, vještačenja i periodične preglede tehnike, opreme i sredstava za zaštitu, spašavanje i gašenje požara, ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.  Izrađuje smjernice za izradu Poslovnika, sukladno Pravilniku o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite (Narodne novine br. 57/16).

Učilište je aktivno i u međunarodnoj suradnji gdje se u neposrednom kontaktu sa stručnjacima iz područja obrazovanja drugih zemalja, kroz realizaciju seminara, tečajeva i projekata EU, razvija i unapređuje obrazovanje vatrogasnih i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite u RH.

Ustrojstvene jedinice Učilišta:

Vatrogasna škola provodi obrazovanje odraslih za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar putem prekvalifikacije te osposobljavanja i usavršavanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih kadrova kao i osposobljavanje drugih snaga u sustavu civilne zaštite

Centar za specijalističko osposobljavanje  provodi programe osposobljavanja za sudionike i pripadnike operativnih snaga sustava civilne zaštite: Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, stožera civilne zaštite JLP(R)S i čelnika JLP(R)S.

Centar priprema i provodi osposobljavanja, radionice i seminare namijenjene voditeljima timova, njihovim zamjenicima, rukovoditeljima, stručnjacima i upravnom osoblju, koji će sudjelovati u međunarodnim intervencijama pružanja pomoći u području civilne zaštite.

    • Odjel za specijalističko osposobljavanje Zagreb
    • Odjel za specijalističko osposobljavanje Split

Centar za ispitivanje i normizaciju tehnike  – provodi razna ispitivanja, vještačenja, suradnju s proizvođačima opreme i JVP, razvojne djelatnosti i slično. Ispitivanja (oprema za zaštitu od požara, sredstva za gašenje, stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara, periodični pregled i servisno održavanje vatrogasnih aparata, radna oprema) provode se sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o normizaciji i Zakonu o zaštiti na radu.

Ispitivanje

Više

Osposobljavanje

Više

Prekvalifikacija

Više