Održana terenska vježba civilne zaštite “IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017“

IPA FLOODS: Regionalna terenska vježba IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017

Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizator je terenske vježbe civilne zaštite IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017, koja se provodi od 9. do 13. listopada 2017. na lokacijama u Varaždinskoj županiji.

Vježba predstavlja završetak drugog dijela IPA FLOODS projekta, kojem je cilj povećati sposobnost država korisnica u razvoju učinkovitih nacionalnih sustava civilne zaštite te suradnja na području borbe protiv poplava na regionalnoj i europskoj razini (prevencija, pripravnost i odgovor). Jedan od ciljeva ovog projekta je i pružanje potpore državama korisnicama u izgradnji kapaciteta odgovora na poplave radi učinkovite provedbe Direktive za poplave Europske unije i to ustrojavanjem, opremanjem i osposobljavanjem višenacionalnih Modula civilne zaštite za postavljanje barijera za obranu od poplava i prepumpavanje vode te djelovanje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Projekt provodi konzorcij koji čine Odjel za civilnu zaštitu Predsjedništva Vijeća ministara Talijanske Republike – (voditelj konzorcija), Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Savezna agencija za tehničku pomoć Savezne Republike Njemačke (THW), Švedska agencija za krizne situacije (MSB) i Studiare Sviluppo. Države korisnice projekta su Albanija, Turska, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Srbija i Bosna i Hercegovina, a uz višenacionalne Module civilne zaštite s pripadnicima iz navedenih zemalja, na vježbi sudjeluju i moduli iste namjene iz država Mehanizma Unije za civilnu zaštitu – Njemačke i Italije.

Vježba IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017 počela je 9. listopada stožernom vježbom (Table Top Exercise  -TTX) s karakteristikama zapovjedne vježbe (CPX), koja za cilj ima vježbanje postupaka traženja, nuđenja i primanja međunarodne pomoći u slučaju katastrofa. 10. listopada pozornost je skrenuta na odabrana područja Varaždinske županije, gdje su sudionici modula civilne zaštite započeli samu vježbu. Scenarij vježbe, postavljen tako da izgleda što realističnije, simulira veliku katastrofu koja uključuje teške poplave, čiji će intenzitet, razmjer i učinak biti okidač traženja međunarodne pomoći kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Vježbom IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017 je testirano djelovanje i interoperabilnost multinacionalnih modula civilne zaštite (CPMs) tipa: Modul za crpljenje visokog kapaciteta (High Capacity Pumping – HCP) i Modul za zadržavanje poplava (Flood Containment – FC) razvijen uz financijsku pomoć EU-a u sklopu Projekta IPA FLOODS – Lot 2.

Brifingom u hotelu „Turist“ u Varaždinu, danas je održan program za domaće i međunarodne promatrače, među kojima su bili čelnici službi civilne zaštite iz država regije i država Konzorcija, kao i predstavnici Opće uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu – DG ECHO.

Koordinator vježbe s hrvatske strane, voditelj Službe za operativu, opremanje i razvoj u DUZS-u Igor Milić nazočne je upoznao s ciljevima, sudionicima i lokacijama vježbe. Prisutne je pozdravio i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr.sc. Dragan Lozančić, koji je naglasio važnost uvježbavanja i provjeravanja ovakvih scenarija. Istaknuo je kako se ovom vježbom može vidjeti na koji način Hrvatska može primiti pomoć drugih država, a podsjetio je i na činjenicu kako Hrvatska ima tri značajna rizika od katastrofa – poplave, potrese i požare na otvorenom. Također je naglasio kako osim sposobnosti primanja pomoći, što se provjeravalo ovom vježbom, Hrvatska ima i sposobnosti pomagati drugima, što je u posljednje vrijeme pokazala za vrijeme poplava u BiH te požara u Izraelu.

U vježbi IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017 sudjeluje više od pet stotina sudionika. Uključeno je 190 pripadnika Modula, a potporu održavanju vježbe sa svojim stručnim kapacitetima pružaju sudionici iz Hrvatske (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vatrogasne postrojbe, pripadnici HGSS-a, Hrvatskog Crvenog križa, HEP, Hrvatskih voda, KPA Drava).

Otprilike 50 profesionalnih djelatnika koji dolaze iz redova hrvatskih vatrogasaca, policije, nevladinih organizacija i medicinskih službi, zajedno sa 150 markiranata, pridružilo se timovima u Varaždinu, kako bi osigurali operativne uvjete kao i provedbu pravila sigurnosti i zaštite tijekom vježbe te podržali realističnu provedbu različitih scenarija.

 

Za najnovije informacije i praćenje tijeka vježbe IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017, posjetite mrežnu stranicu vježbe http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/ipa-floods-varazdin-2017

Iz medija:

Prilog Hrvatske televizije emitiran u podnevnom Dnevniku 12. listopada 2017.

 

Galerija