Tečaj smanjenja rizika od katastrofa za ravnatelje škola

Nakon nekoliko godina održavanja međunarodnih tečajeva na temu smanjenja rizika od katastrofa, ovog ponedjeljka, 2. listopada 2017. u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje započeo je prvi nacionalni tečaj za ravnatelje škola na ovu temu. Tečaj od 02.-05. listopada 2017. u Termama Tuhelj okuplja ravnatelje osnovnih škola, predstavnike županija i voditelje županijskih stručnih vijeća ravnatelja koji će stečeno znanje moći proširiti na ravnatelje u svojoj županiji.

Četverodnevni tečaj osmišljen je oko uključivanja smanjenja rizika od katastrofa u škole i školske zgrade i aktivnosti s osnovama odgovora i oporavka od katastrofa na području Republike Hrvatske. Tečaj nudi osnove smanjenja rizika od katastrofa, razvoj pojma na globalnoj i nacionalnoj razini, aktivnosti smanjenja rizika, kao i osnovno razumijevanje odgovora i oporavka. Tečaj pruža polaznicima i priliku da novostečeno znanje primijene u simulacijama svakodnevnog rada u školi te da pripreme projekt na temu smanjenja rizika te prezentaciju za populaciju, učenike, učitelje i ostale ravnatelje u županiji. Osim navedenog,  završni projekt predstavlja sintezu rada na tečaju, odnosno priliku da polaznici novostečeno znanje primijene u pripremi projekta na području smanjenja najvećih rizika za školu te da isti prezentiraju učenicima, učiteljima, ostalim ravnateljima u županiji i lokalnoj zajednici.

CILJEVI:

  1. Bolje razumijevanje važnosti i povezanosti smanjenja rizika od katastrofa i škola.
  2. Bolje razumijevanje smanjenja rizika od katastrofa.
  3. Bolje razumijevanje uloga različitih dionika smanjenja rizika od katastrofa, posebice unutar lokalne zajednice, različitih školskih i nastavnih aktivnosti te u svakodnevnom životu.
  4. Predstaviti i raspraviti koncept SROK-a, promocije i uključivanja prevencije, ublažavanja, spremnosti i oporavka od katastrofa u formalne i neformalne oblike edukacije.
  5. Umrežavanje ravnatelja u zajedničkom cilju smanjenja rizika u školama, dijeljenjem iskustava, znanja i prakse iz svakodnevnog rada u školama.
  6. Bolje razumijevanje uloge ravnatelja u provedbi aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u školama.
  7. Implementacija stečenog znanja kroz praktični rad– ishod tečaja.

Ciljana skupina su ravnatelji osnovnih škola. S obzirom na prirodu smanjenja rizika od katastrofa, kao procesa koji mora teći u suradnji više sektora (predmeta) te koji zahtijeva uključivanje svog nastavnog osoblja škole i vanjskih partnera, odnosno jačanje sposobnosti prijenosa znanja djeci i mladima o osnovama smanjenja rizika od katastrofa, samozaštiti te stvaranja sigurnog okoliša (škole i doma), a ravnatelji predstavljaju koordinatora svih školskih aktivnosti, odnosno oni utjelovljuju ulogu školskog menadžera rizicima.

Galerija