Stanje obrane od poplave

Prognoza i stanje vodostaja na sektoru D od 10:00 sati 04.10.2017. 

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D /prema modelu Aladin/ iznosi  od 7 mm/m2 /na slivu Biđ Bosuta/ do 25 mm/m2 / na slivu Kupe i Dobre/, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 15 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 16 mm/m2.

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D /prema modelu Ecmwf/ iznosi  od 9 mm/m2 /na slivu Biđ Bosuta/ do 35 mm/m2 / na slivu Korane, Mrežnice i Gline /, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 32 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 20 mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se u  petak 06. do nedjelje 08. listopada te u nedjelju 8. i ponedjeljek 9. listopada 2017. godine, pri čemu je moguć porast vodostaja rijeka na području sektora D uz moguće ponovno uvođenje mjera obrane od poplava, prije svega pripremnih mjera obrane od poplava.

Hidrometeorološke prilike prate se kontinuirano u Hrvatskim vodama, u Centru obrane od poplava, kao i u Područnim centrima obrane od poplava branjenih područja malih slivova. U slučaju pogoršanja prilika, odnosno značajnih porasta vodostaja ili pojave leda u vodotocima, sukladno postignutim razinama vodostaja, odnosno količini leda i ukazanim potrebama, bit će uspostavljeni odgovarajući stupnjevi obrane od poplava ili leda i započeta provedba propisanih i potrebnih aktivnosti, a javnost i subjekti koji sudjeluju u provedbi mjera o tome pravovremeno obaviješteni.


Dodatne informacije:

Napomena:
Ova aplikacija prikazuje objave s društvenih mreža (Flickr, Twitter, YouTube). Ključne riječi koje aplikacija koristi za filtriranje sadržaja je „Ogulin“. Kako biste na zemljovidu vidjeli georeferencirane objave s Twittera, morate biti prijavljeni.
Aplikacija Javne obavijesti (Public information app), čiji smo predložak koristili za izradu aplikacije za poplava Ogulin, koristi se za kreiranje interaktivnih zemljovida, bilo samostalnih ili ugniježđenih na web stranicama, koji prikazuju stanje u prostoru kombiniranjem službenih objava Državne uprave za zaštitu i spašavanje i sadržaja s društvenih mreža, čime se omogućuje javnosti da sudjeluje u stvaranju prikaza pojedinog događaja u stavrnom vremenu.

Želite li da vaše objave na društvenim mrežama bude prikazane na našem zemljovidu, potrebno je uključiti geolociranje istih.