Stanje obrane od poplave – 22. rujna 2017.

22. rujna 2017. – pregled aktivnosti

Varaždinska županija – 21. rujna od 17:00 sati uspostavljene su izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Bednji od Tuhovca do ušća u Dravu. Rješenje o prekidu izvanrednih mjera doneseno je 22. rujna u 05:00 sati. Zbog izlijevanja vode bila je zatvorena cesta ŽC 2111  Jalševec-Donja Poljana.

Karlovačka županija 

Grad Ogulin – djelatnici DIP CZ Zagreb dovezli su 21. rujna u Ogulin 20 isušivača iz robnih zaliha.

 Grad Karlovac – prometnica D 36 u naselju Koritinja otvorena je za sav promet 21. rujna od 19:25 sati. Lokalna cesta 34044 Husje-Kobilić otvorena je za sav promet 21. rujna od 16:30 sati.

Sisačko-moslavačka županija – rijeka Kupa – vodostaji su u opadanju na svom cijelom toku. U Farkašiću je maksimalni vodostaj dostignut 21. rujna u 18:00 sati – 822 cm. Zadržao se na toj razini do 21:00 sati i od tada je u laganom opadanju. Rijeka Sava – vodostaji su u opadanju uzvodno od Crnca, dok su na nizvodnom dijelu do Županje u laganom porastu. Kod Crnca je 21. rujna u 22:00 sati vodostaj dostigao 672 cm, maksimalni vodostaj ostvaren je 22. rujna u 04:00 sati – 673 cm, i od tada je do očitanja u 07:00 sati varirao između 672 i 673 cm, što je na granici između pripremnog stanja i redovnih mjera obrane od poplava.