Stanje obrane od poplave – 21. rujna 2017.

21. rujna 2017. – pregled aktivnosti

Karlovačka županija

 Grad Ogulin – rijeka Dobra dosegla je najviši vodostaj od 270 cm 20. rujna u 01:00 sat i od tada opada. Vodostaj Dobre – Turkovići u 07:00 sati 21. rujna iznosi 129 cm. Od jutarnjih sati 20. rujna operativne snage civilne zaštite radile su na sanaciji poplavljenih objekata. Posljednje ispumpavanje vode JVP Ogulin obavio je oko 12:00 sati. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Ogulin započeli su podjelu isušivača, a dodatno je zatraženo još 20 komada od DUZS-a. U dopodnevnim satima 21. rujna isušivači će biti dostavljeni. Snage HKoV i Interventne policije povukle su se s terena tijekom 20. rujna.

 Grad Karlovac – rijeka Kupa dosegla je najviši vodostaj od 687 cm 20. rujna u 14:00 sati i od tada opada. Rijeka Korana dosegla je najviši vodostaj od 672 cm 20. rujna u 16:00 sati i od 18:00 sati opada. Vodostaj Kupe u Karlovcu u 07:00 sati 21. rujna iznosi 619 cm, a Korane 630 cm. Pripremne mjere obrane od poplava uspostavljene su 20. rujna 2017. U 15:00 sati održan je sastanak užeg dijela Stožera civilne zaštite i predstavnika Hrvatskih voda, na kojemu su dogovorene interventne mjere u vrijednosti od 2.000.000 kuna. Stožer je predstavnike Hrvatskih voda upoznao s aktivnostima koje su poduzete u cilju učinkovitije obrane od poplava. Napunjeno je 13.600 vreća s pijeskom i na teren dostavljeno 9.900 kom, a ostale su u pričuvi.

Varaždinska županija – jučer, 20. rujna od 09:00 sati uspostavljene su izvanredne mjere obrane od poplava na branjenom području 20 – područje malog sliva “Plitvica-Bednja” od Tuhovca do cestovnog mosta u Stažnjevcu. Rješenje o prekidu izvanrednih mjera doneseno je istoga dana u 19:00 sati.

 Sisačko-moslavačka županija – Sisak, 20. rujna u 23:47 sati, zbog punjenja retencije Lonjsko Polje, po nalogu Hrvatskih voda, zatvoren je most Palanjek, a time i lokalna cesta u mjestu Palanjek.