Stanje obrane od poplave

Stanje obrane od poplave na dan 21. prosinca 2017.

Hrvatske vode, Centar obrane od poplava, Sektor E, na branjenom području 25: područje malog sliva Lika, dionici E.25.7 Lika (donji tok) – područje Kosinja u Općini Perušić, donijele su 20. prosinca 2017. godine Rješenje o prekidu izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama jer se voda počela povlačiti (na vodomjeru Selište zabilježen vodostaj 487,94 m.n.m.). Također, voda se povukla s prometnica Donji Kosinj – Rudinka i Gornji Kosinj – Kosinjski Bakovac i iste su prohodne za sav promet. Slijedom navedenog, demobilizirani su pripadnici civilne zaštite angažirani za rukovanje čamcima.

Hrvatske vode: Prikaz vodostaja

Stanje obrane od poplave_19. prosinca 2017.

Stanje obrane od poplave_18. prosinca 2017.

Stanje obrane od poplave_15. prosinca 2017.

Stanje obrane od poplave_13. prosinca 2017.


Hidrometeorološke prilike prate se kontinuirano u Hrvatskim vodama, u Centru obrane od poplava, kao i u Područnim centrima obrane od poplava branjenih područja malih slivova. U slučaju pogoršanja prilika, odnosno značajnih porasta vodostaja ili pojave leda u vodotocima, sukladno postignutim razinama vodostaja, odnosno količini leda i ukazanim potrebama, bit će uspostavljeni odgovarajući stupnjevi obrane od poplava ili leda i započeta provedba propisanih i potrebnih aktivnosti, a javnost i subjekti koji sudjeluju u provedbi mjera o tome pravovremeno obaviješteni.