Stanje obrane od poplave-18. rujna 2017.

18. rujna 2017. – pregled aktivnosti

Stanje do 15:00 sati

Grad Ogulin

U 13.00 sati održan je Stožer civilne zaštite grada Ogulina na kojem su sudjelovali zapovjednik HKoV-a general-pukovnik Mate Ostović i direktor Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Davorin Piha. Voda se povukla i peru se prometnice. Od ranog jutra se obavlja ispumpavanje i prema prioritetima se upotrebljavaju isušivači. Opskrba električnom energijom se normalizirala, a na deponiju Sodol će se odlagati uništeni namještaj i glomazni otpad. Gradskom društvu Crvenog križa proslijeđeno je 7 isušivača od Grada Zagreba , 6 od Grada Karlovca te 5 od DUZS-a. Sljedeće mjere koje će se poduzimati sukladno najavljenom novom kišnom periodu je nastavak punjenja vreća s pijeskom i distribucija na terenu, u čiju svrhu Hrvatske vode šalju kontigent od 10.000 vreća, balu folije, a po potrebi će se angažirati i djelatnici Vodoprivrede Karlovac. Pripadnici HKoV ostaju na terenu – ukupno 48 vojnika, 2 kipera, kombinirka, amfibija i 5 velikih pumpi. Crveni križ obilazi teren i stvara listu prioriteta za korištenje isušivača. Iduća sjednica Stožera bit će sutra u 08.00 sati.

 

 

Izvor:Hrvatske vode

Grad Karlovac

Sjednica radne skupine za primjenu interventnih mjera obrane od poplava održana je danas u 12.00 sati. Cijeli dan gradske tvrtke pune vreće s pijeskom i trenutno se obavlja distribucija istih.

Iz izvješća Hrvatskih voda

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Aladin/ iznosi  od 13 mm/m2 /na slivu Biđ Bosuta/ do 64 mm/m2 / na slivu Kupe i Dobre/, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 63 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 29 mm/m2.

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Ecmwf/ iznosi  od 33  mm/m2 /na slivu Šumetlice/ do 86 mm/m2 / na slivu Kupe i Dobre /, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 106 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 42 mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se sutra, 19. rujna i srijedu, 20. rujna te u nedjelju, 24. rujna i utorak, 26. rujna 2017. pri čemu se očekuje ponovni porast vodostaja vodotoka na području sektora D s postupnim uvođenjem mjera obrane od poplava, prije svega pripremnih mjera na rijeci Savi Kupi i Korani, ali su moguće i redovne mjere obrane od poplava, uz moguće pojave bujičnih poplava.

Prognoza vodostaja na slivu Save

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prognozi DHMZ-a, prema kraju dana na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguće je grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i pojačanim vjetrom. Lokalno može pasti od 30 do 50 mm po četvornom metru. Sutra se na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana očekuje jače grmljavinsko nevrijeme, a lokalno može pasti veća količina kiše (30 do 60 mm) u kratkom vremenu. Obilna kiša očekuje se i u gorju, osobito u Gorskom kotaru (lokalno više od 70 mm). Pritom su na spomenutim područjima zbog zasićenosti tla ponovno moguće bujične poplave.


Stanje do 8:00 sati

Tijekom noći 17./18. rujna počeli su se smanjivati preljevi brana Bukovnik i Sabljaci, a od ponoći su u padu. Voda se počela povlačiti sa prometnica i za sada nema promjena u prohodnosti.

Stanje vodostaja u 07:00 sati

 • Kupa vodomjer Karlovac + 668 opadanje – 6 cm/sat
 • Korana vodomjer Karlovac + 661 opadanje – 3 cm/sat
 • Gornja Dobra vodomjer Turković +178 opadanje – 4 cm/sat
 • Donja Dobra vodomjer Lešće +232 stagnira
 • Mrežnica vodomjer Juzbašić + 115 opadanje – 1 cm/sat
 • Mrežnica vodomjer Mrzlo Polje +238 opadanje – 1 cm/sat

Za obranu od poplave na području Ogulina angažirane su snage:

 • Hrvatska vojska: od jutarnjih sati angažiran je 61 pripadnik Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH) s pripadajućom opremom i strojevima. Od ukupnog broja pripadnika PP NOS OS RH, njih 24 je angažirano na terenu s 12 motornih pumpi za vodu. Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak, 17./18. rujna na punjenju 700 vreća s pijeskom bila su angažirana 32 pripadnika 1. Mehanizirane bojne Tigrovi Gardijske motorizirane brigade Hrvatske kopnene vojske (HKoV) OS RH. U pripravnosti je 177 pripadnika PP NOS OS RH, koji će prema potrebi biti angažirani s jednim amfibijskim transporterom PTS-2 kao pomoć civilnom stanovništvu u sanaciji od poplava.
 • Pripadnici HGSS-a: HGSS stanica Karlovac 3 člana i čamac, HGSS stanica Gospić s 11 članova i 2 čamca, HGSS stanica Ogulin 22 člana i 2 čamca, HGSS stanica Zadar 1 član
 • Vatrogasne snage: JVP Ogulin 22 vatrogasca, DVD Oštarije 9 vatrogasaca, DVD Josipdol 5 vatrogasaca, DVD Ogulin, Ribarići, Zagorje, Turkovići s vozilima i pumpama
 • Lovačko društvo Klek
 • Crveni Križ stavljen je u pripravnost

Za danas u 11 sati dogovorena je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca.

Prognoza i stanje vodostaja na sektoru C i D, iz izvješća Hrvatskih voda, od 09:00 sati 18.09.2017.

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Aladin/ iznosi  od 13 mm/m2 /na slivu Biđ Bosuta/ do 64 mm/m2 / na slivu Kupe i Dobre/, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 63 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 29 mm/m2. Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Ecmwf/ iznosi  od 333  mm/m2 /na slivu Šumetlice/ do 86 mm/m2 / na slivu Kupe i Dobre /, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 106 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 42 mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se sutra, 19. i srijedu, 20. rujna te u nedjelju, 24. i utorak 26. rujna 2017., pri čemu se očekuje ponovni porast vodostaja vodotoka na području sektora D s postupnim uvođenjem mjera obrane od poplava, prije svega pripremnih mjera na rijeci Savi, Kupi i Korani, ali su moguće i redovne mjere obrane od polava, uz moguće pojave bujičnih poplava.

Mjere obrane od poplava na sektoru C i D od 09:00 sati 18.09.2017.