Stanje obrane od poplave-17. rujna 2017.

17. rujna 2017. – pregled aktivnosti

Grad Ogulin: U 17.00 sati održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ogulina kojoj je nazočio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem, ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem te ravnateljem DUZS-a Draganom Lozančićem. Sjednici su nazočili župan Karlovačke županije Damir Jelić i zapovjednik HKoV-a general-pukovnik Mate Ostović.

O trenutnoj situaciji na obrani od poplave nazočne su upoznali gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović i načelnik Stožera civilne zaštite Ogulin Željko Stipetić. Nakon  izjava za predstavnike medija, predsjednik Vlade Andrej Plenković s izaslanstvom krenuo je u obilazak terena, kroz središte grada do najgore točke kod Đulinog ponora i Starog grada, gdje se vidio obim poplave i količine naplavina koje je donijela rijeka Dobra. Nakon obilaska terena ravnatelj Lozančić, župan Jelić i članovi Stožera civilne zaštite Grada Ogulina održali su kratki operativni sastanak na kojemu je dogovoren daljnji rad operativnih snaga u obrani od poplave. Na zahtjev ministra Krstičevića u Ogulin je upućeno 50 pripadnika Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH), jedna amfibija i potrebna sredstva i vozila, kao pomoć civilnom stanovništvu od poplava. Sutra prijepodne održat će se iduća sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ogulina.

17. rujna ŽC 112 Karlovac zaprimio je zbog poplava u Ogulinu oko 200 poziva građana vezano na ispumpavanja vode iz objekata i površina, prijevoza osoba, vreća s pijeskom i nestanka električne energije. Uslijed padalina u Gorskom kotaru najizraženiji porast vodotoka je na Gornjoj Dobri, koja se kod Grada Ogulina ulijeva u Đulin ponor te popunjava svoja „stara“ korita. Tijekom 17. rujna zbog izlijevanja rijeke Dobre na području Ogulina odsječena su naselja Kirasići i Podvrh.

Zbog izlijevanja rijeka Dobre poplavljene su prometnice:

 • D 42 kod Kule (Stari grad) u Ogulinu
 • lokalna cesta u naselju Vučići
 • lokalna cesta 34098 u Turkovićima i Karasićima gdje voda prijeti ulaskom u objekte
 • Bolničku i Struga ulicu u Ogulinu
 • lokalna cesta u Marković Selu u dužini 150 m i dubine 0,5 m.

Zbog izlijevanja rijeke Vitunjčice poplavljena je lokalna cesta 34099 Brestovac-Vitunj u Brestovcu. Od mosta u Donjim Stativama oko 1 kilometar u smjeru Netretića došlo je do ugrožavanja prometa uslijed urušavanja dijela ruba ceste. Zbog izlijevanja rijeke Kupe u Karlovcu do 19:00 sati bila je zatvorena Obala Ivana Trnskog.

Jutros u 9:00 sati održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ogulina. Na sastanku je preko Županije zatražena određena količina pumpi za vodu, a tijekom dopodnevnih sati dopremljena je iz Karlovca punilica kojom će se puniti vreće s pijeskom te 2000 komada vreća od Hrvatskih voda. Zaprimljena je i informacija da je vodostaj rijeke Dobre uzvodno u opadanju.

Za obranu od poplave na području Ogulina angažirane su snage:

 • Hrvatska vojska: angažirana je vojna inženjerska pukovnija s amfibijom i 50 pripadnika
 • Pripadnici HGSS-a: HGSS stanica Karlovac 3 člana i čamac, HGSS stanica Gospić s 11 članova i 2 čamca, HGSS stanica Ogulin 22 člana i 2 čamca, HGSS stanica Zadar 1 član
 • Vatrogasne snage: JVP Ogulin 22 vatrogasca, DVD Oštarije 9 vatrogasaca, DVD Josipdol 5 vatrogasaca, DVD Ogulin, Ribarići, Zagorje, Turkovići s vozilima i pumpama
 • Lovačko društvo Klek
 • Crveni Križ stavljen je u pripravnost

Grad Karlovac: 17. rujna u 12:00 sati održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca. Na zahtjev gradonačelnika Grada Karlovca održan je sastanak na kojem su raspravljane projekcije i dobivene prognoze rasta vodostaja rijeka na prostoru Grada Karlovca. Prema dosadašnjim prognozama u samom Gradu je za očekivati maksimalni vodostaj rijeke Kupe od 650 cm, odnosno uvođenje pripremnih mjera obrane od poplava. Na sjednici su dogovorene sljedeće aktivnosti:

 • 18. rujna se započinje s punjenjem vreća s pijeskom u tri smjene na dvije punilice, naručeno je 50 m3 pijeska i folije s namjerom da se pravovremeno izvrši distribucija vreća s pijeskom na već uobičajena mjesta obrane od poplave
 • prema Hrvatskim vodama uputit će se zahtjev za 2 traktora s pumpama
 • Grad Karlovac ima tri traktora  te se uvodi dežurstvo i motrenje „zapora“ na odvodnim kanalima
 • Prema DUZS-u će se uputiti zahtjev da se na državnoj razini uspostavi koordinacija između HEP-a, Hrvatskih voda i Županije, vezano na rad hidro-elektrane Lešće. Koordinacija se odnosi da se što prije ispusti višak vode i akumulacije
 • sljedeća sjednica Stožera zakazana je za ponedjeljak u 11:00 sati.

Stanje vodostaja u 19:00 sati:

 • Kupa vodomjer Karlovac + 675 porast +6 cm/sat
 • Gornja Dobra vodomjer Turković 268 opadanje – 12 cm/sat
 • Donja Dobra vodomjer Lešće +217 porast +2 cm/sat
 • Mrežnica vodomjer Juzbašić + 122 porast 0 cm/sat
 • Mrežnica vodomjer Mrzlo Polje +232 porast 0 cm/sat

Hrvatske vode: Prikaz vodostaja

Stanje do 16:00 sati

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir  Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na putu su prema Ogulinu, kojeg je pogodilo jako nevrijeme. Poplavljena područja obići će i ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić.

Stanje do 15:00 sati

Na zahtjev gradonačelnika Grada Karlovca danas je održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, na kojoj su raspravljane projekcije i dosad dobivene prognoze rasta vodotoka na prostoru Karlovca. Prema dosadašnjim prognozama, u samom Gradu je za očekivati maksimum vodostaja od 650 m u poslijepodnevnim satima – uvođenje pripremnih mjera obrane od poplava. Dogovorene su sljedeće aktivnosti: sutra se započinje s punjenjem vreća s pijeskom u tri smjene na dvije punilice, naručeno je 50 m3 pijeska, folije s namjerom da se pravovremeno obavi distribucija vreća s pijeskom na već uobičajena mjesta obrane od poplave. Prema Hrvatskim vodama ide zahtjev za osiguravanjem dva traktora s pumpama. Karlovac ima 3 traktora, uvode se dežurstva i motrenje „zapornica“ na odvodnim kanalima, a prema DUZS-u ići će zahtjev da se na državnoj razini uspostavi koordinacija između HEP-a, Hrvatskih voda i Županije, a vezano za strojni rad HE Lešće, točnije da se što prije ispusti višak dotoka vode i akumulacije. Sljedeća sjednica Stožera zakazana je za sutra (18. rujna 2017.) u 11.00 sati.

Trenutno stanje: U Ogulinu je poplavljena prometnica D42 kod Kule (Stari grad), LC u naselju Vučići, LC 34099 Brestovac – Vitunj u Brestovcu, LC 34098 u Turkovićima te u Kirasićima i prijeti ulaskom u kuće.

Za obranu od poplave angažirane su snage civilne zaštite: vatrogasci na ispumpavanju vode iz podruma i punjenju vreća s pijeskom, pripadnici HGSS-a stanica Ogulin, Karlovac i Gospić – oko 35 pripadnika s 5 čamaca za prijevoz ljudi i pomoć na potopljenim prometnicama, a u pripravnosti su i pripadnici Crvenog križa.

Sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ogulina održana je u 9.00 sati i zatražena je preko Županije određena količina pumpi za vodu, a tijekom prijepodneva dopremljena je iz Karlovca punilica za vreće za pijesak i 2.000 kom vreća od Hrvatskih voda. Vodostaj uzvodno rijeke Dobre je u opadanju.

Stanje do 14:00 sati

Prognoza i stanje vodostaja na sektoru C i D, iz Izvješća Hrvatskih voda 17. rujna 2017. od 14:00 sati: Glavnina prognozirane oborine očekuje se od danas 17. rujna do  utorka 19. rujna 2017., pri čemu se očekuje daljnji porast vodostaja vodotoka na području sektora D, s postupnim uvođenjem mjera obrane od poplava, prije svega pripremnih mjera, ali su moguće i redovne mjere obrane od poplava na rijeci Savi nizvodno od Zagreba, uz moguće pojave bujičnih poplava.

Stanje:

 • Sava: Zagreb, Rugvica, Ustava Prevlaka i Dubrovčak – vodostaji trenutno u opadanju uzvodno od Zagreba, dok su na nizvodnom dijelu do Županje u porastu
 • Kupa: Zapeć i Karlovac – vodostaji trenutno u opadanju uzvodno od Metike, dok su na nizvodnom dijelu do Siska u porastu
 • Korana: Karlovac – vodostaji trenutno u opadanju/stagnaciji uzvodno od Veljuna, dok su na nizvodnom dijelu do Karlovca u blagom porastu

Stanje do 13:00 sati

Zbog izlijevanja rijeke Kupe u Karlovcu je zatvorena Obala Ivana Trnskog. Rijeka Kupa na vodomjeru Karlovac je u porastu 12 cm na sat. Na području Ogulina na terenu su pripadnici HGSS-a: HGSS stanica Karlovac 3 člana s jednim čamcem, HGSS stanica Gospić s 11 članova i 2 čamca, HGSS stanica Ogulin s 21 članom i 2 čamca.

Stanje vodostaja u 13:00 sati:

 • Kupa vodomjer Karlovac + 619 porast +13 cm/sat
 • Gornja Dobra vodomjer Turković +319 opadanje – 6 cm/sat
 • Donja Dobra vodomjer Lešće +214 porast +1 cm/sat
 • Mrežnica vodomjer Juzbašić + 118 porast +2 cm/sat
 • Mrežnica vodomjer Mrzlo Polje +198 porast + 5 cm/sat

Hrvatske vode: Glavni centar obrane od poplava, branjeno područje 11. mali sliv  “Kupa” zadnje očitanje danas u 10:00 sati:

Stanje do 11:00 sati

Karlovačka županija: ŽC 112 Karlovac zaprimio je  danas  u 10:03 sati informacija od HGSS stanice Ogulin da je na terenu zbog poplava angažirano njihovih 12 članova s 2 čamca. U ispomoć su pozvani članovi HGSS stanica Karlovac i Gospić. Pripadnici HGSS-a stanice Karlovac s 3 člana, čamcem i vozilom uputili su se prema Ogulinu. Zbog izlijevanja rijeke Dobre na području Ogulina odsječena su naselja Kirasići i Podvrh, a voda se u gradu Ogulinu izlila u Bolničku ulicu, naselje Strugu. U naselju Kula izlila se rijeka Dobra na prometnicu D 42. Rijeka Dobra izlila se kod Marković Sela u dužini 150 m i dubine 0,5 m.

Za danas, 17. rujna 2017. u 12:00 sati sazvana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Karlovca. Rijeka Kupa u Karlovcu je u porastu 12 cm na sat.

Hrvatske vode: Prikaz vodostaja


Rijeka Sava: očekuje se vodni val rijeke Save

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Aladin/ iznosi  od 6 mm/m2 /na slivu Biđ Bosuta/ do 71 mm/m2 / na slivu Korane, Mrežnice i Gline/, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 57 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 43 mm/m2.

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D /prema modelu Ecmwf/ iznosi  od 13  mm/m2 /na slivu Biđ Bosuta/ do 92 mm/m2 / na slivu Kupe i Dobre /, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji  do 81 mm/m2 , a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 54mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se od danas, 17. rujna do utorka 19. rujna 2017., pri čemu se očekuje, daljnji porast vodostaja vodotoka na području sektora D, s postupnim uvođenjem mjera obrane od poplava, prije svega pripremnih mjera, uz moguće pojave bujični poplava.

Prognoza vodostaja na slivu Save

Vrijeme izračuna prognoze : 2017/09/17 09:00 (UTC + 1 sat)

16. rujna 2017.

Hrvatske vode: Prema trenutno raspoloživim prognozama, ovaj vikend očekuje nas promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom. Najviše oborine očekuje se u subotu i nedjelju, a na Jadranu i područja uz Jadran oborine mogu biti i obilnije.

Ako se ostvare i trenutno prognozirane oborine na slivu rijeke Save u Republici Sloveniji, za očekivati je formiranje vodnog vala rijeke Save veličine 1700-1800 metara kubnih u sekundi na ulaznom profilu rijeke Save iz Slovenije u Hrvatsku. Prema prognozama, vodni val se očekuje sutra u kasnim večernjim satima, dok se vrh vodnog vala rijeke Save u Zagrebu očekuje u nedjelju u ranim jutarnjim satima.

Očekivani maksimalni vodostaj rijeke Save u Zagrebu ne bi trebao premašiti vodostaj od +300 cm, što je za pola metra niže od mjerodavnog vodostaja pri kojem se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava za grad Zagreb.

Također, prema trenutno raspoloživim modelima očekivani maksimalni vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu ne bi trebao premašiti +600 cm (redovne mjere proglašavaju se iznad +700 cm). Maksimalni vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu očekuje se u ponedjeljak u jutarnjim satima.

Hrvatske vode: Prikaz vodostaja

Tjedna vremenska prognoza za Hrvatske vode do 21. rujna 2017. i tromjesečna prognoza za Hrvatsku za razdoblje RUJAN – STUDENI 2017.