×
Kontakt


Sektor općih poslova

Sektor općih poslova obavlja poslove koji se odnose na pravne, kadrovske, financijske te opće poslove, a osobito poslove pripreme i izrade prijedloga zakona i drugih propisa, poslove vođenja evidencije o nekretninama, pripremu i izradu svih ugovora, poslove radnih odnosa, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i dr.

VIŠE

Kontakt

SEKTOR OPĆIH POSLOVA
Nehajska 5, 10000 Zagreb
Tel: 01 3650 001, Fax: 01 3650 017
e-mail: sop@duzs.hr

načelnica Sektora
Kristina Mamić Petrović
Tel: 01 3650 001

voditeljica Službe za pravne i opće poslove
Tel: 01 3855 901

voditeljica Službe za financijske poslove
Nataša Topić
Tel: 01 3650 093, Fax: 01 3650 006

voditeljica Službe za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Anđela Huzanić Jerkov
Tel: 01 3650 051

Služba za nabavu i materijalne poslove
Tel: 3650 042