O nama

U sjedištu Državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluje Sektor za civilnu zaštitu.

 • nositelj je planiranja i razvoja sustava civilne zaštite i usklađivanja njezinog djelovanja s operativnim snagama civilne  zaštite i drugim sudionicima u provedbi mjera i aktivnosti civilne zaštite
 • nositelj je ustrojavanja sustava upravljanja u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama, te propisuje smjernice za procjenu rizika i  uspostavu sustava koordinacije u civilnoj zaštiti u cilju jedinstvenosti djelovanja
 • sudjeluje u radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

U sastavu Sektora za civilnu zaštite ustrojavaju se:

 • Služba za preventivu, planiranje i analitiku
 • Služba za operativu, opremanje i razvoj
 • Državna intervencijska postrojba civilne zaštite

Temeljni zadaci Sektora za civilnu zaštitu:

 • neposredno koordinira aktivnostima sustava civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama
 • nositelj je izrade Procjene rizika od katastrofa, Državnog plana djelovanja civilne zaštite, Strategije razvoja sustava civilne zaštite i Strategije smanjenja rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske
 • nositelj je usklađivanja posebnih državnih planova drugih sudionika u sustavu civilne zaštite s Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske
 • daje suglasnost na metodologiju izrade procjene rizika jedinica područne (regionalne) samouprave
 • predlaže vrste i količine državnih robnih zaliha potrebnih za civilnu zaštitu
 • nadzire provedbu mobilizacije za potrebe civilne zaštite te provedbu propisanih mjera i aktivnosti u civilnoj zaštiti
 • sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka civilne zaštite i drugih propisa iz svoje nadležnosti