Ravnatelj Lozančić sa suradnicima održao sastanak s predstavnicima Udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr. sc. Dragan Lozančić održao je danas, 24. studenog 2017. sastanak s predstavnicima Udruge Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje sastanku su, uz ravnatelja Lozančića, prisustvovali i zamjenik ravnatelja Stjepan Huzjak, načelnik Sektora za civilnu zaštitu Petar Vitas, voditelj Službe za preventivu, planiranje i analitiku Zaviša Šimac, voditelj Službe za operativu, opremanje i razvoj Igor Milić i samostalna nadzornica za poslove preventive Nataša Holcinger, dok su Udrugu predstavljali predsjednica Ružica Slišković Bartoloti, potpredsjednik Denis Stipanov i član Izvršnog odbora Udruge Damir Gabrić. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj suradnji Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Platforme te o prijedlozima za nastavak suradnje.

Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa osnovali su kao udrugu za opće dobro 2013. godine u Zadru predstavnici 10 županija i 5 gradova sjedišta županija. Platformu trenutno čini 25 redovnih i 3 podržavajuća člana: Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Zadarska županija i Zagrebačka županija, zatim gradovi Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Pazin, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin, Zagreb te Grad Labin, Grad Biograd na moru i Grad Lepoglava kao podržavajući članovi.

Platforma je osnovana u potpunosti samoinicijativno radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordiniranja aktivnosti u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnje funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, povećane mogućnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za odgovor na katastrofe, prikladnijeg modela za apliciranje na fondove Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih.

Program Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP) je inicijativu Platforme za samoorganiziranjem ocijenio izuzetno značajnom i korisnom za jačanje otpornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave kao odgovor na elementarne nepogode i druge nesreće. Platforma je usmjerena na nekoliko ključnih aktivnosti, a između ostalog, na pružanje  pomoći i podrške županijama i gradovima u pripremi projektnih prijedloga s naglaskom na prevenciju i smanjivanje rizika od katastrofa na njihovom području, kako bi se ti projekti lakše prepoznali i financijski podržali od strane fondova Europske unije i Ujedinjenih naroda.

Galerija