Provedena osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prema Odluci ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u razdoblju od rujna do prosinca 2017. novoizabrani čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pristupili su osposobljavanju za obavljanje poslova civilne zaštite. Osposobljavanje su proveli službenici Centra za specijalističko osposobljavanje, Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja (Odjeli Zagreb i Split), pročelnici Područnih ureda za zaštitu i spašavanje, službenici Kabineta ravnatelja te predstavnici (psiholozi) Crvenog križa.

U skladu s člankom 17., stavak 6. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

U navedenom razdoblju, Odjel Zagreb proveo je osposobljavanja u 16 županija, a Odjel Split u 5 županija. Osposobljavanje je provedeno prema programu koji traje osam sati, a obuhvaćene su teme:

  1. Sustav civilne zaštite
  2. Planske aktivnosti u sustavu civilne zaštite i izgradnja kapaciteta za djelovanje
  3. Rukovođenje i koordinacija operativnih snaga sustava civilne zaštite
  4. Osnove kriznog upravljanja, procjena rizika
  5. Psihološki aspekti ponašanja u kriznim situacijama
  6. Odnosi s javnošću, medijima
  7. Studija slučaja

U razdoblju od rujna do prosinca 2017. osposobljeno je svih 503 čelnika koji su pristupili osposobljavanju, dok će se za čelnike koji nisu pristupili osposobljavanju, njih 73, organizirati  dva dodatna osposobljavanja u Učilištu zaštite i spašavanja u Zagrebu  15. veljače 2018. i 5. ožujka 2018.

Galerija