Priprema sustava civilne zaštite za moguće nepovoljne vremenske uvjete u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik organizirao je 6. studenog 2017. godine radni sastanak za načelnike Stožera civilne zaštite županije, gradova i općina, ali i ostalih subjekata od značaja za reagiranje u nepovoljnim zimskim uvjetima, s ciljem bolje pripreme sustava civilne zaštite za moguće nepovoljne vremenske uvjete.

Na sastanku je razmatrano stanje pripremljenosti nadležnih službi i operativnih snaga, dok će stanje spremnosti općina i gradova biti razmotreno na razini Stožera civilne zaštite svake pojedine jedinice lokalne samouprave, čija je obveza održavanje pripremljenosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite na području svoje nadležnosti.

Dio jedinica lokalne samouprave će, osim sjednica Stožera civilne zaštite do kraja godine održati i planirane vježbe svojih operativnih snaga, a uskoro će biti održano i osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koje provode Područni uredi za zaštitu i spašavanje. Na sastanku su načelnici Stožera i prije formalnog osposobljavanja upoznati s obvezama i zadaćama u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali i ostalih izvanrednih događaja na njihovom području.

U Dubrovniku je 30. listopada 2017. već provedeno osposobljavanje čelnika Dubrovačko-neretvanske županije u sustavu civilne zaštite, koje su prema Zakonu o sustavu civilne zaštite dužni proći svi župani, gradonačelnici i načelnici općina u roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost.

Galerija