Prekvalifikacija

NOVO! Prosudba strukovne sposobnosti – OBAVIJEST POLAZNICIMA

Programi prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar

Uvjeti upisa i izvođenja programa izobrazbe  za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar


POSTUPAK IZDAVANJA DUPLIKATA SVJEDODŽBE

Od 8:00 – 14:00 sati, podnosi se pisani zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe. Podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i upravnu pristojbu (biljeg) u iznosu od 70,00 kn sukladno Tarifnom br. 52. toč.6. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17.).

Na temelju Odluke ravnatelja izrada duplikata i prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 50,00 kn na račun Državnog proračuna (račun se izdaje nakon zaprimljenog zahtjeva).

U skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (NN br. 47/09.) duplikat/prijepis se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će zatražiti i podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBE (.doc)

Ispitivanje

Više

Osposobljavanje

Više

Prekvalifikacija

Više