Predstavnici Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije posjetili PUZS Dubrovnik

Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik je 7. studenog 2017. posjetio ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije Eugen Ćubela sa suradnicima. Nastavak je to već ranije započete suradnje i dosadašnjih susreta, od kojih valja spomenuti posjet predstavnika Područnog ureda kolegama u Mostaru i intenzivne komunikacije tijekom požarne sezone. 

Nakon obilaska prostorija Županijskog centra 112 Dubrovnik i susreta s predstavnicima Područnog ureda, posjet Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljen je zajedničkim radnim sastankom sa zamjenikom župana i načelnikom Stožera civilne zaštite Joškom Cebalom i suradnicima. 

Razgovaralo se o uspješno realiziranim zajedničkim projektima Dubrovačko-neretvanske i Hercegovačko-neretvanske županije. Predstavnici dviju županija surađivali su na europskom projektu HOLISTIC koji je tematski bio usmjeren prevenciji i zaštiti od požara.

Posebno važnom istaknuta je suradnja s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije tijekom požarne sezone, s obzirom da su područja obje županije izložena velikom riziku od požara. Ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije Eugen Ćubela zahvalio je zamjeniku Cebalu na pomoći koju tijekom požara susjednoj bosanskohercegovačkoj županiji pruža Dubrovačko-neretvanska županija. Predsjednik Vatrogasne zajednice Ivo Franušić kazao je da pomoć u intervencijama u području Hercegovačko-neretvanske županije nije rijetkost te da je potrebno pojednostaviti procedure prijelaza granice za operativne snage u slučaju pružanja pomoći u gašenju požara ili drugim nesrećama. Bilo je riječi i o zajedničkoj prijavi projektnih ideja iz područja civilne zaštite i vatrogastva na pogodne programe prekogranične suradnje, a jedna od tema razgovora odnosila se i na suradnju Županijskog centra 112 i tamošnjeg Operativnog centra. Pročelnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik Ana Miličić ocijenila je dosadašnju suradnju izuzetno dobrom, istakuvši kako se nada da će u budućnosti biti još bolja u cilju smanjenja negativnih posljedica mogućih nesreća za stanovnike ovih područja. 

 

 

Galerija