POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU KOJI JE OBJAVLJEN U NN br.100/17 I NN br. 101/17 – ispravak