Poziv na dostavu projektnih prijedloga za prevenciju i pripravnost u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2018./2019. godinu.

Opća uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije na službenoj internetskoj stranici otvorila je 25. siječnja 2018. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga za prevenciju i pripravnost u području civilne zaštite i onečišćenja mora za 2018./2019. godinu.

Objavljeni natječaji mogu naći na stranicama Opće uprave European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO) pod izbornikom Funding & Evaluations -> Financing Civil Protection -> Calls for proposals -> Call for proposals for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution ili na dolje navedenim stranicama

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

ili

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2018-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Aktivnosti projekata prevencije imaju za cilj postizanje veće razine otpornosti društva na katastrofe, dok aktivnosti projekata pripravnosti osnažuju pripravnost i podižu svijest o operativnim snagama na području civilne zaštite.

Europska komisija u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu sufinancira projekte prevencije do 75 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta (ostatak troškova mora biti sufinancirano iz drugih izvora). Maksimalan iznos sufinaciranja Europske unije je 800.000 eura po projektu. Projekti pripravnosti financiraju se do 85 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta do maksimalno 1 000 000 eura.

Projekti su međunarodnog karaktera i moraju uključivati tri države. Prihvatljive su države članice Mehanizma, zemlje IPA II i zemlje europskog susjedstva.

Rok za dostavu projektnih prijedloga putem elektroničkog sustava je 25. travnja 2018. godine do 17 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Zamolili bismo vas da obavijestite Državnu upravu za zaštitu i spašavanje o podnesenim projektnim prijedlozima i dodijeljenim projektima, kako bismo mogli pratiti korištenje sredstava Europske unije.

 Nadamo se kako ćemo nastaviti uspješno surađivati i unaprjeđivati sustav civilne zaštite kroz instrumente Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.