Potpisan sporazum o suradnji između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu potpisan je  27. srpnja 2017. Sporazum o suradnji, koji obuhvaća poslovnu, stručnu i edukativnu suradnju u područjima zajedničkog interesa, a sa svrhom unaprjeđenja sustava civilne zaštite. Suradnja je iskazana kroz uključenje studenata u projekte koje provodi DUZS, gostovanje zaposlenika FER-a kao predavača iz posebnih područja, suradnju na razvoju aplikacija i programa potrebnih za prikupljanje i obradu podataka, suradnju sa studentima kod izrade diplomskih i znanstveno-stručnih radova te razmjenu informacija i iskustava od interesa za obje strane.

potpisivanje_sporazum

Sporazum su u prostorijama DUZS-a potpisali u ime Državne uprave za zaštitu i spašavanje ravnatelj dr. sc. Dragan Lozančić, a u ime Fakulteta dekan prof. dr.sc. Mislav Grgić. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i prodekan za znanost dr.sc. Gordan Gledec i prodekan za nastavu dr.sc. Marko Delimar, a iz DUZS-a načelnica Sektora općih poslova Kristina Mamić Petrović, zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Željko Sutlar i voditelj Državnog centra zaštite i spašavanja Nikola Krizmanić.