Počela nastava u Vatrogasnoj školi

U Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, 25. rujna 2017. godine počela je nastava za  polaznike prekvalifikacija za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar upisane u školskoj godini 2017./2018.

Polaznike su pozdravili načelnica Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja mr. sc. Ljerka Kopričanec-Matijevac, zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Stjepan Huzjak, mag. pol.,  voditelj Vatrogasne škole Stjepan Purgar, dipl. ing i pedagoginja-andragoginja Jasminka Petek, prof. U prigodnom govoru polaznicima su poželjeli puno uspjeha tijekom obrazovanja te uspješan završetak i stjecanje zvanja za koje su se opredijelili.

Nastava u vatrogasnoj školi

Na samom početku nastave polaznici su upoznati s nastavnim planom i programom prekvalifikacije te organizacijom nastave.

Prvi dio nastave sastoji se od strukovno-teorijske i praktične nastave (270 sati) i strukovne prakse (350 sati).  Strukovna praksa provodi se u smjenskom sustavu rada (12-24-12-48) u javnim vatrogasnim postrojbama, stožernim društvima DVD-a koja imaju organizirano stalno dežurstvo, državnim intervencijskim postrojbama DUZS-a i u profesionalnim postrojbama u gospodarstvu.

Nakon strukovne prakse polaznici nastavljaju s drugim dijelom nastave koja traje  438 sati za vatrogasce i 551 sat za vatrogasne tehničare, a počinje 12. veljače 2018. godine.

Završetak nastave planiramo u lipnju 2018. godine.