Područni uredi

Odjel inspekcije za vatrogastvo

  • obavlja neposredan inspekcijski nadzor vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se bave osiguranjem imovine, osposobljavanjem i obrazovanjem vatrogasnih kadrova u provedbi Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata donesenih temeljem Zakona
  • provodi upravni postupak u prvom stupnju u svezi inspekcijskih poslova vatrogastva te nalaže upravne mjere
  • sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s inspekcijama drugih tijela državne uprave
  • obavlja druge poslove i zadaće iz nadležnosti Samostalne službe za inspekcijske poslove

Poslove iz djelokruga Odjela inspekcije za vatrogastvo obavljaju samostalni izvršitelji – inspektori za vatrogastvo - u područnim jedinicama u Bjelovaru, Čakovcu, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Koprivnici, Krapini, Osijeku, Pazinu, Požegi, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Virovitici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu.

U sjedištu inspekcijske poslove obavljaju samostalni izvršitelji – viši inspektori za vatrogastvo.