Područni uredi

Odjel inspekcije za zaštitu i spašavanje

  • obavlja neposredan inspekcijski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba, središnjih tijela državne uprave i drugih sudionika zaštite i spašavanja u provedbi obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona
  • provodi upravni postupak u prvom stupnju u svezi inspekcijskih nadzora te nalaže upravne mjere
  • sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s inspekcijama drugih tijela državne uprave
  • obavlja druge poslove i zadaće iz nadležnosti Samostalne službe za inspekcijske poslove

Poslove iz djelokruga Odjela inspekcije za zaštitu i spašavanje obavljaju samostalni izvršitelji – inspektori zaštite i spašavanja - u područnim jedinicama u Bjelovaru, Čakovcu, Dubrovniku, Gospiću, Karlovcu, Koprivnici, Krapini, Osijeku, Pazinu, Požegi, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Virovitici, Vukovaru, Zadru i Zagrebu.

U sjedištu inspekcijske poslove obavljaju samostalni izvršitelji – viši inspektori zaštite i spašavanja.