Područni uredi

Nadmetanja

20. travnja 2017. IZVJEŠĆE o prethodnom savjetovanju - nabava pumpe velikog kapaciteta sa pripadajućom opremom
11. travnja 2017. Prethodno savjetovanje - nabava pumpe velikog kapaciteta sa pripadajućom opremom - POZIV
19. svibnja 2016. Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama
Zahtjev za prikupljanje ponuda
29. travnja 2016. Sistematski pregledi za žene i muškarce
Zahtjev za prikupljanje ponuda


Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje
14. siječnja 2016. Usluga smještaja i prehrana te najam dvorane u Splitu za provedbu projekta RECIPE
Zahtjev za prikupljanje ponuda

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje
03. lipnja 2015. Usluga prijevoza putnika i vozila trajektom/
Zahtjev za prikupljanje ponuda
14. svibnja 2015. Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama/
Zahtjev za prikupljanje ponuda
29. travnja 2015. Smještaj i prehrana osoba izvan DUZS-a/
Zahtjev za prikupljanje ponuda
14. svibnja 2014. Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama 2014. godine/
Zahtjev za prikupljanje ponuda
14. svibnja 2014. Usluga prijevoza putnika i vozila trajektom/
Zahtjev za prikupljanje ponuda