Osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, članak 17.) općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

U Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja  započeo  je ciklus osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite.

Program osposobljavanja traje osam sati, a uključuje sljedeće teme:

  1. Sustav civilne zaštite
  2. Planske aktivnosti u sustavu CZ i izgradnja kapaciteta za djelovanje
  3. Rukovođenje i koordinacija operativnih snaga sustava CZ
  4. Osnove kriznog upravljanja, procjena rizika
  5. Psihosocijalni aspekti ponašanja u katastrofama
  6. Odnosi s javnošću
  7. Studija slučaja

Osposobljavanje iz civilne zaštitePrvo osposobljavanje provedeno je  26. rujna 2017. godine  za Sisačko-moslavačku županiju. Sudionicima su uručene potvrde da su završili Program osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite.

Prema već dogovorenim terminima, osposobljavanje čelnika JLP(R)S će biti završeno početkom prosinca ove  godine.