Olujno nevrijeme u više županija

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Olujno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je iza 19:00 sati područje grada Zagreba i Zagrebačke županije. ŽC 112 Zagreb zaprimio je više poziva građana u vezi pada drveća na prometnice te na električne i telefonske vodove. Također su zaprimljeni pozivi građana vezani za štete prouzrokovane nevremenom na krovovima kuća i zgrada te iskrenje električnih vodova. Najviše poziva zaprimljeno je sa zaprešićkog područja (Zaprešić, Brdovec, Luka, Donja i Gornja Pušća, Jakovlje, Bistra) i sa područja grada Zagreba. Zaprimljenih poziva bilo je i sa područja Samobora (Javorek), Žumberka, Krašića, Dugog Sela, Vrbovca i Velike Gorice. Uslijed udara groma došlo je do požara livade u Bratini (općina Pisarovina) u blizini objekta Krašograd. Izgorjelo je 3500 m2 trave. Intervenirale su nadležne službe.

Karlovačka županija

Olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom zahvatilo je, u vremenu od 19:00 do 19:20 sati, područje Karlovca. ŽC 112 Karlovac zaprimio je oko 150 poziva građana vezano uz posljedice nevremena. Dojave su primljene u vezi srušenog drveća, oštećenja krovova (dva objekta), razbacanih kontejnera, srušenih el. stupova. Na kolniku je došlo do skupljanja vode (oko 30 cm) koja je  usporila promet na DC 1,  ispod podvožnjaka na Ilovcu. Zbog pada dijelova pokrova sa krova oštećena su tri – četiri vozila u Ilovcu. JVP Karlovac bio je na tri intervencije uklanjanja porušenog drveća i na tri oštećenja krova. Bez električne energije, zbog nastalih kvarova na dva dalekovoda, bili su  područje Tounja te Šišljavića i Rečice. Kvarovi su otklonjeni. Zbog oštećenja  većeg broja  električnih stupova nastala je veća materijalna šteta.

Krapinsko-zagorska županija

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je u vremenu od  19:30 do 00:30 sati područje Krapinsko-zagorske županije. ŽC 112 zaprimio je 47 dojava o posljedicama nevremena. U Bedekovčini i Šagudovcu vjetar je odnio krovove kuća. U Mihovljanu je drvo palo na električne kablove i osobno vozilo. Ostale dojave vezane su za padove drveća na električne vodove i prometnice. Intervenirale su nadležne službe. Tijekom 11. kolovoza Elektra će izići na otklanjanje kvarova u 25 naselja koja nisu tijekom noći dobila električnu energiju.

Međimurska županija

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je oko 20:10 sati područje Međimurske županije.  Jak vjetar je odnio krovove sa dvije kuće,  u Čakovcu i  u Novom Selu Rok. Zbog potrganih dalekovoda dio općina Selnica, Štrigova i grada Mursko Središče ostali su bez električne energije. Bilo je desetak poziva vezano uz srušeno drveće na prometnice diljem Međimurja. Intervenirale su nadležne službe.

Varaždinska županija

Olujno nevrijeme, praćeno jakom grmljavinom, tučom i kišom zahvatilo je oko 19:50 sati područje Varaždinske županije. ŽC 112 zaprimio je 30-ak poziva vezano uz srušeno drveće na cesti i električne stupove.  S dva objekta vjetar je skinuo limeni krov. Grom je udario u tri objekta. Tuča je pogodila naselja Ladanje, Vinica i Cestica. Na branjenom području paljeno je 120 raketa. Intervenirale su nadležne službe.

Koprivničko-križevačka županija

Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom zahvatilo je oko 20:00 sati područje Koprivničko-križevačke županije. U izletničkom naselju Šoderica (općina Legrad) odlomljeno drvo lakše je ozlijedilo žensku osobu te je intervenirala HMP. U Koprivnici je vjetar digao dio krovišta s jednog objekta. Bilo je oštećenja električnih vodova (po jedna dojava iz Koprivnice, Hlebina i Veliki Potočec). ŽC 112 Koprivnica obavještavao je nadležne službe. Oko 21:00 sat jak vjetar, bez kiše, ponovno je zahvatio područje Županije te je zaprimljeno više dojava o padu drveća na prometnice. Intervenirale su nadležne službe.

Istarska županija

Olujno nevrijeme zahvatilo je oko 16:20 sati područje Poreča, Vrsara, Rovinja i Medulina. Vatrogasci i Istarske ceste bili su na pet intervencija uklanjanja srušenog drveća. Jedno stablo palo na automobil u Puli, nema ozlijeđenih osoba. ŽC 112 zaprimio je šest poziva za spašavanje na moru (dva u Poreču te po jedan u Vrsaru, Rovinju, Duga uvala – Marčana i u Medulinu). U svim intervencijama MRCC je angažirao Lučku kapetaniju Pula. Sve osobe  su spašene.

Primorsko-goranska županija

Tijekom dana zabilježeno je 15-ak  poziva za pomoć na moru koji su prosljeđivani Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – MRCC. Pomoć je tražena  zbog  jake bure koja je ometala nesmetano prometovanje plovila te ugrožavanje plivača u moru. Intervenirali su djelatnici Lučke kapetanije. U Puntu na otoku Krku ženska osoba otišla je kajakom i nije se vratila. MRCC je uputio  SEA HELP te je  osoba spašena. Na otoku Krku, ispred uvale Negrid, potopljena je barka na kojoj nije bilo osoba. Obaviještena je MRCC. Barka će se izvući tijekom 11. kolovoza.