Održani radni sastanci s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

U razdoblju od 16. do 27. listopada 2017. pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar održao je sastanke s predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Sastanci su bili organizirani na razini pet gradova: Otok, Ilok, Županja, Vukovar i Vinkovci. Na sastancima se raspravljalo o brojnim temama iz zajedničkog djelokruga rada, među ostalim i o zakonskoj obvezi osposobljavanja  JLS iz područja civilne zaštite, pripremama za nepovoljne vremenske uvjete, popunjenosti i opremljenosti operativnih snaga, stanju izrade procjena rizika te programskoj aplikaciji DR SHARE.

Na sastanku je doneseno nekoliko zajedničkih zaključaka i smjernica za daljnju suradnju, među ostalim predstavnici općina i gradova upoznati su sa zakonskom obvezom izvršnih tijela po kojoj u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost moraju proći osposobljavanje. Upoznati su i s tim da su obvezni pristupiti osposobljavanju članova Stožera civilne zaštite, i to oni članovi koji 2014. godine nisu prošli osposobljavanje ili su imenovani nakon 2014. godine. U tijeku je izvršavanje obveza vezano uz nepovoljne vremenske uvjete, a sve općine i gradovi osigurat će čišćenje nerazvrstanih prometnica na svom području te će biti pripremljeni objekti za privremeni smještaj ljudi.

Vezano za postupak izrade procjene rizika, skrenuta im je pažnja da je krajnji rok za izradu i usvajanje krajem siječnja 2018. godine te da su već trebali započeti s izradom navedenog dokumenta. Nadalje, podsjetilo ih se da u roku od šest mjeseci od usvajanja procjene rizika moraju izraditi i usvojiti Plan djelovanja civilne zaštite, a obaviješteni su i o trenutnom stupnju razvoja aplikacije DR SHARE, kao i o tome da će im ista biti dana na korištenje tijekom studenog ili prosinca ove godine.

Također, predstavnicima jedinica lokalne samouprave je skrenuta pažnja na to da su obvezni pridržavati se zakona i pravilnika te da postojeće timove moraju dopunjavati novim članovima.

Galerija