Održana radionica Rizici upravljanja dobrima svjetske baštine

U organizaciji Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske u Jelsi na otoku Hvaru održana je od 25. do 28. rujna 2017. radionica o Rizicima upravljanja dobrima svjetske baštine, uključujući rezervate biosfere. Osim predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, četverodnevnoj radionici su prisustvovali predstavnici UNESCO-a, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, predstavnici gradova i konzervatorskih odjela Poreča, Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika te upravitelji nacionalnih parkova na listi UNESCO-a.

Ciljevi radionice bili su podizanje svijesti o nužnosti izrade procjena rizika od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa za dobra svjetske baštine te na temelju takvih procjena, o potrebi izrade planova upravljanja utvrđenim rizicima, koji bi bili dio planova upravljanja pojedinim zaštićenim dobrima. Predstavljena su načela upravljanja rizicima, metode i alati za procjenu, planiranje i upravljanje višestrukim rizicima te je istaknut pozitivan doprinos kulture/baštine na povećanje otpornosti zajednice.

Predavanja koje su držali UNESCO-vi stručnjaci za krizni menadžment izmjenjivala su se sa simulacijskim vježbama izrade procjene rizika, osmišljavanja scenarija slučajeva i planova pružanja odgovora, pri čemu su polaznici radionice shvatili važnost međuinstitucionalne suradnje, komunikacije i koordinacije, odnosno da očuvanje baštine zahtijeva angažman oba sektora. Istaknut je i primjer dobre prakse na primjeru suradnje između talijanske civilne zaštite i sektora za kulturu.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će kroz nadolazeća osposobljavanja čelnika i stožera civilne zaštite informirati dotične o preporuci UNESCO-a da planovi upravljanja zaštićenim svjetskim dobrima koja se nalaze na njihovom području sadrže i planove upravljanja rizicima od katastrofa. Preporuka UNESCO-a je da, osim imenovanja kontaktnih osoba za suradnju između ova dva sektora, kulturnog i sektora civilne zaštite, predstavnici agencija za upravljanje svjetskom baštinom budu zastupljeni u radu stožera civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u svim fazama upravljanja rizicima.

UNESCO preporučuje i prilagodbu zakonodavnog okvira koji bi istaknuo važnost uvrštavanja zaštite baštine u sve segmente upravljanja rizicima od katastrofa. Savjetuje se i poticanje istraživanja o pozitivnim učincima kulture na poboljšanje otpornosti zajednice, istraživanja o načinima smanjenja ranjivosti baštine te poticanje usavršavanja  stručnjaka po ovim pitanjima.

Više o temi:

http://whc.unesco.org/en/climatechange/

http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/

http://whc.unesco.org/en/CC-policy-document/

Galerija