Natječaj za pripremu i organizaciju vježbi civilne zaštite u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu

Europska komisija je objavila natječaj za podnošenje prijedloga projekata za pripremu i organizaciju vježbi civilne zaštite u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za 2018. godinu. Svrha ovog natječaja je omogućiti i poduprijeti vježbe koje u kontroliranom okruženju pružaju mogućnosti procjene, učenja i poboljšanja kapaciteta za odgovor država članica Mehanizma i Europske komisije.

Cilj je poboljšati pripravnost i odgovor civilne zaštite na sve vrste katastrofa, uključujući onečišćenje mora, šumske požare i kemijske, biološke, radiološke, nuklearne (KBRN) katastrofe, katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, kao i kombinirane katastrofe i katastrofe koje istovremeno pogađaju više zemalja (unutar i izvan zemalja članica Mehanizma) pružajući okružje za testiranje provjerenih i/ili novih operativnih koncepata i postupaka Mehanizma te pružajući priliku za učenje svim sudionicima uključenim u intervencije civilne zaštite za  pružanje pomoći u sklopu Mehanizma.

Prioriteti vježbe su: razmještaj sredstava i timova EERC-a; testiranje ERCC procedura; razmjena informacija između pogođene zemlje, država članica i ERCC-a te komunikacija u kriznim situacijama.

Očekivani rezultati u sklopu ovog poziva su poboljšanje kapaciteta za odgovor država članica, posebno u pogledu timova i drugih resursa osiguranih u sklopu intervencija pomoći civilne zaštite; poboljšanje i provjera postupaka te uspostava zajedničkog pristupa koordinaciji intervencija pomoći  civilne zaštite i smanjenje vremena za odgovor u velikim katastrofama; poboljšanje suradnje između službi civilne zaštite i službi nadležnih za uklanjanje onečišćenja mora država članica, Komisije i ostalih sudionika; utvrđivanje i dijeljenje naučenih lekcija, te testiranje provedbe naučenih lekcija.

Vrste aktivnosti koje se mogu financirati iz ovoga natječaja su osmišljavanje, planiranje, provođenje i ocjenjivanje vježbi sa scenarijima koji simuliraju situaciju i uvjete svih vrsta katastrofa pri čemu se aktivira Mehanizam, uključujući onečišćenje mora, šumske požare i KBRN katastrofe, kao i kombinirane katastrofe i katastrofe koje istovremeno pogađaju više zemalja (u i izvan zemalja koje sudjeluju u Mehanizmu). Planovi vježbi trebaju uzimati u obzir i rezultate evaluacije ranijih vježbi, kao i lekcije naučene u akcijama civilne zaštite. Vježbe mogu biti terenske, zapovjedne vježbe s ograničenim razmještanjem snaga, te stožerne vježbe. Kombinacija dviju ili triju koncepcija vježbe dodatno će se vrednovati.

Europska komisija u okviru ovog poziva sufinancira vježbe do 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta (ostatak troškova snosi sam ugovaratelj projekta), a maksimalni iznos po projektu može biti 1.000.000,00 eura. Sveukupna sredstva namijenjena za sufinanciranje projekata iznose 3.800.000,00 eura, s tim da je 2.300.000,00 eura rezervirano za vježbe koje uključuju samo države koje sudjeluju u Mehanizmu i 1.500.000,00 eura za vježbe sa sudjelovanjem jedne ili više zemalja korisnica IPA II, koje ne sudjeluju u Mehanizmu ili država Europske politike susjedstva. Rok za predaju prijedloga projekata je 15. svibnja 2018. godine.

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Opće uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/topics/ucpm-2018-ex-ag.html