×
Kontakt

O nama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09) pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Sukladno Kodeksu, tijela nadležna za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata javno objavljuju nacrte na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način.

Zakon o procjeni učinaka propisa (Narodne novine br. 90/11) na snagu je stupio 1. siječnja 2012. a cilj mu je donošenje odluka na temelju prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljih rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine br. 66/12) propisan je postupak provedbe procjene učinaka propisa. Ključni ciljevi procjene učinaka propisa poticanje je suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva te jačanje transparentnosti predlaganja propisa.

Od 27. travnja 2015. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, jedinstvena adresa za sva savjetovanja tijela državne uprave je Središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću “e-Savjetovanja” koji građanima omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu.

Planovi savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću DUZS-a za 2017. godinu (.pdf)

Plan savjetovanja s javnošću DUZS-a za 2016. godinu (.pdf)

Okončana savjetovanja (prije e-savjetovanja)

Prijedlog Zakona o sustavu civilne zaštite

Državna uprava za zaštitu i spašavanje provela je za Prijedlog zakona o sustavu civilne zaštite internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje je završilo 17. listopada 2014. te održala javno izlaganje 17. studenoga 2014. Okrugli stol održan je 27. siječnja 2015.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, travanj 2015.
PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, veljača 2015.
Izvješće o provedenom drugom krugu savjetovanja sa stručnom zainteresiranom javnošću, siječanj 2015.
PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, prosinac 2014.
Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o sustavu civilne zaštite
Tablica 1 – savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, studeni 2014.
Primjedbe na Nacrt prijedloga zakona o sustavu civilne zaštite
Načelne primjedbe na Nacrt prijedloga zakona o sustavu civilne zaštite


Nacrt prijedloga Zakona o kritičnim infrastrukturama
(04. siječnja 2013. – 03. veljače 2013.)

04. siječnja 2013. – Državna uprava za zaštitu i spašavanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o kritičnim infrastrukturama otvorila je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje je zatvoreno 3. veljače 2013.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA