×
Kontakt

O nama

Financijski dokumenti

Sredstva za rad Državne uprave za zaštitu i spašavanje osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

2017. godina

 • Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu – 2 (.pdf) (.xls)
 • Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu – 1 (.pdf) (.xls)
 • Financijski plan DUZS-a za 2017. godinu (.pdf) (.xls)
 • Financijski plan DUZS-a za 2017.-2019. godinu (.pdf) (.xls)

2016. godina

 • Izmjena Financijskog plana DUZS-a za 2016. (.pdf)
 • Financijski plan DUZS-a za 2016. (.pdf)
 • Financijski plan DUZS-a za 1-3/2016. godine (.pdf)

2015. godina

Državnim proračunom za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu (NN br. 148/14) predviđena proračunska sredstva Državne uprave za zaštitu i spašavanje iznose 160.706.640,00 kn.


IZVRŠENJE PRORAČUNA

 • Godišnji financijski izvještaj DUZS-a za 2016. godinu (.pdf) (.xls)
 • Godišnji financijski izvještaj DUZS-a za 2015. godinu (.pdf) (.xls)
 • Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2014. godinu (.pdf)
 • Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a po projektima i aktivnostima za 2014. godinu (.pdf)
 • Donacije i pomoći u Financijskom planu DUZS-a od 2013. do 2015. (.pdf)