Područni uredi

Dani otvorenih vrata Velelučilišta Velika Gorica

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) sudjelovala je na Danu otvorenih vrata, kojeg je organiziralo Veleučilište Velika Gorica, 3. svibnja 2017.

Cilj Dana otvorenih vrata bio je javnosti prezentirati studijske programe VVG-a.DUZS je posjetiteljima prezentirao stožerno vozilo IVECO DAILY 35 C, čija je osnovna namjena pružanje potpore snagama zaštite i spašavanja na terenu u tijeku akcija traganja i spašavanja, u slučaju katastrofa, poplava, potresa, evakuacije ljudi i dobara i kao potpora pri gašenju požara velikih razmjera. Posjetitelji su također imali priliku vidjeti demonstraciju upotrebe besposadne letjelice (izgled, funkcionalnost, mogućnosti i postignuća), koju Državna uprava za zaštitu i spašavanje koristi za potrebe zapovijedanja na požarima otvorenog prostora, kao i u ostalim velikim nesrećama i katastrofama, s ciljem snimanja terena i adekvatno tome, poduzimanja potrebnih aktivnosti.

Uloga i nadležnost DUZS-a u sustavu civilne zaštite posjetitelji su mogli saznati kroz razne tiskane promidžbene materijale za djecu i odrasle, kojima je ujedno i cilj razvijati svijest o postojanju velikih nesreća i katastrofa , a upute o ponašanju u takvim situacijama pomoći će građanstvu lakše prevladati takve nesreće, ako do njih dođe.

Priloženi dokumenti: