Područni uredi

Mađarski ledolomci stižu u Hrvatsku

duzs

Kako je na pojedinim područjima na Dunavu došlo do ledostaja, odnosno nakupljanja i spajanja leda širinom cijele rijeke, danas je u Osijeku održan koordinacijski sastanak vezan uz stanje i obranu od leda na Dunavu. Sastanak je sazvao glavni rukovoditelj obrane od poplava mr.sc. Zoran Đuroković, a uz predstavnike iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, Policijskih uprava osječko-baranjske i vukovarsko-srijemske, Područnog carinskog ureda Osijek te Hrvatskih voda, prisustvovao mu je i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr.sc. Jadran Perinić sa suradnicima.Budući se prema hidrometeorološkoj prognozi u sljedećih deset dana očekuju niske temperature zraka koje će uvjetovati daljnje stvaranje ledohoda i moguću pojavu ledostaja na Dunavu, temeljem Međunarodnog vodnog sporazuma u pomoć su pozvani i ledolomci iz Mađarske.Na sastanku su dogovarane koordinacijske aktivnosti vezane uz rad mađarskih ledolomaca koji danas stižu u Hrvatsku te će sljedećih dana biti angažirani na razbijanju leda na Dunavu. Ledolomci će pristati kod Vukovara odakle će svakoga dana, po potrebi, odlaziti na kritična mjesta na Dunavu i lomiti sante leda sprječavajući njihovo slaganje i moguće štete.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje u stalnom je kontaktu s Hrvatskim vodama, prati situaciju na terenu te će, sukladno ukazanim potrebama, poduzimati nadležne mjere.

Priloženi dokumenti: