Područni uredi

Radionica „Meteorologija u zaštiti od požara i vatrogastvu“

            U prostorima Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja 11. svibnja 2016. godine u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, Hrvatske vatrogasne zajednice i uz sudjelovanje Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) održana je treća radionica na temu „Meteorologija u zaštiti od požara i vatrogastvu“ sa podtemom: „Demonstracija rada na WEB aplikaciji Zemljopisno obavijesnog sustava (ZEOS aplikacije) za potrebe vatrogastva“.             Cilj radionice je bio upoznati vatrogasne subjekte kao potencijalne korisnike, (zapovjednike te osobe koje su zaposlene ili vrše dežurstva u vatrogasnim operativnim centrima (VOC) državnog, županijskih, te onih javnih vatrogasnih postrojbi i središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su određeni za zaprimanje dojava o vatrogasnim događajima) sa mogućnostima i načinima korištenja meteoroloških podataka i alata (vremenskim prognozama i uvjetima) te kako ih koristiti za planiranje preventivnih aktivnosti i poduzimanja mjera zaštite od požara kao i kod intervencija gašenja šumskih požara. 
        Teme izlaganja i izlagači bili su:
1. Uvod u problematiku – Siniša Petkoviček, DUZS
2. Šumski požari, klima i vrijeme – Lovro Kalin, dipl.ing.fizike, DHMZ
3. Analitički i prognostički meteorološki produkti u zaštiti od požara raslinja – Tomislav Kozarić, dipl.ing.fizike i Marija Mokorić dipl.ing.fizike, DHMZ
4. Zemljopisni obavijesni susutav, demonstracija rada na Web-aplikaciji – Marijo Vranaričić, DUZS 
        Radionici su prisustvovali predstavnici javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, a putem video veze radionicu su pratili i drugi pripadnici vatrogasnih postrojbi.
            Putem prezentacija stručnjaci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prikazali su mogućnosti i prednosti rada sa meteorološkim podacima koji se prikazuju na Internet stranicama DHMZ-a posebno pripremljenim za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i potrebe vatrogastva (adresa glasi: http://radar.dhz.hr/~duzs/index.php), a koji mogu biti iznimno korisni vatrogastvu kada su u pitanju požari, njihov nastanak, razvoj te gašenje. Tijekom izlaganja više puta je napomenuto od strane predstavnika DHMZ-a kao su njihove stručne službe (meteorolozi) uvijek na raspolaganju vatrogascima kao stručna potpora sa aspekta prognoze i praćenja vremenskih uvjeta.            U drugom dijelu radionice prisutnima je detaljnije predstavljena WEB aplikacija Zemljopisno obavijesni sustav (ZEOS) kojeg je razvila Državna uprava za zaštitu i spašavanje i koja sadrži mnogo podataka, te nudi mnogo mogućnosti za potrebe vatrogastva te je trenutno najbolji sustav prikupljanja, obrade, analize i korištenja prostornih podataka i njima pridruženih baza podataka DUZS-a dostupna nadležnim tijelima. 
            Nakon kratkog općenitog predstavljanja aplikacije slijedila je detaljna prezentacija njezinih mogućnosti kao i samog rada na aplikaciji.
 


        Tijekom radionice vodila se i konstruktivna rasprava sa pitanjima i prijedlozima za poboljšanje sustava vatrogastva korištenjem prikazanih aplikacija i novih tehnologija.
3. Radionica Meteorologija u vatrogastvu.pdf

Prognostički meteorološki produkti u zaštiti od požara raslinja.pdf

Šumski požari - klima i vrijeme.pdf

Priloženi dokumenti: