×
Kontakt

Javna nabava

Prethodno savjetovanje - Elementi sustava za uzbunjivanje - Dubrovnik i FRISCO1-INTERREG Slovenija Hrvatska

17. srpnja 2017.

Grupa 2-Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu otvorenog postupka javne nabave 27. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (620.5 KiB)
Grupa 1-Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu otvorenog postupka javne nabave 27. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (514.6 KiB)
Grupa 1-Kriterij za odabir ponude 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (15.1 KiB)
Grupa 1-3-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata i uvjeti izvršenja ugovora 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (19.2 KiB)
Grupa 1-2-Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (46.5 KiB)
Grupa 1-1-Obavijest za prethodno savjetovanje 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (17.1 KiB)
Grupa 2-4-Kriterij za odabir ponuda-FRISCO1 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (79.6 KiB)
Grupa 2-3-Kriterij za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata i uvjeti izvršenja Ugovora-FRISCO1 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (79.5 KiB)
Grupa 2-2-Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije-FRISCO1 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (124.0 KiB)
Grupa 2-1-Obavijest za prethodno savjetovanje-FRISCO1 17. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (80.4 KiB)

 

Prethodno savjetovanje - postupak javne nabave za implementacije testiranja usluge e-poziv

11. srpnja 2017.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu javnog prikupljanja ponuda za postupak javne nabave implementacija testiranja usluge e-poziv 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (564.4 KiB)
Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (252.2 KiB)
Kriterij za odabir ponude e-call 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (409.2 KiB)
Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (154.0 KiB)
Opis predmeta nabave_ePoziv 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (75.0 KiB)
Posebni uvjeti za izvršenje ugovora e-call 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (52.2 KiB)
Tehnička specifikacija implementacija testiranja usluge ePoziv 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (114.0 KiB)

Prethodno savjetovanje - izrada prostorije za pušenje

10. srpnja 2017.

Prethodno savjetovanje - izrada prostorije za pušenje - POZIV 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (338.8 KiB)

Prethodno savjetovanje - nabava sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu ulaza/izlaza

10. srpnja

Prethodno savjetovanje - nabava sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu ulaza/izlaza - POZIV 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (380.3 KiB)

IZVJEŠĆE o prethodnom savjetovanju - nabava pumpe velikog kapaciteta sa pripadajućom opremom

20. travnja 2017.

IZVJEŠĆE o prethodnom savjetovanju - nabava pumpe velikog kapaciteta sa pripadajućom opremom 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (402.3 KiB)

Prethodno savjetovanje - nabava pumpe velikog kapaciteta sa pripadajućom opremom - POZIV 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (391.0 KiB)

Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama

19. svibnja 2016.

Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (132.6 KiB)

Sistematski pregledi za žene i muškarce

29. travnja 2016.

Sistematski pregledi za žene i muškarce – zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (157.7 KiB)
Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (215.9 KiB)

 

Usluga smještaja i prehrana te najam dvorane u Splitu za provedbu projekta RECIPE

14. siječnja 2016.

Usluga smještaja i prehrana te najam dvorane u Splitu za provedbu projekta RECIPE - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (115.7 KiB)
Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (208.2 KiB)

Usluga prijevoza putnika i vozila trajektom

3. lipnja 2015.

Usluga prijevoza putnika i vozila trajektom - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (235.0 KiB)

Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama

14. svibnja 2015.

Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (130.8 KiB)

 

Smještaj i prehrana osoba izvan DUZS-a

29. travnja 2015.

Smještaj i prehrana osoba izvan DUZS-a - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (104.5 KiB)

 

Usluga prijevoza putnika i vozila trajektom

14. svibnja 2014.

Usluga prijevoza putnika i vozila trajektom - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (256.0 KiB)

Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama 2014. godine

14. svibnja 2014.

Smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama 2014. godine - zahtjev za prikupljanje ponuda 21. srpnja 2017.

Preuzmite dokument (145.8 KiB)

2017. godina

Izmjena Plana nabave za 2017. godinu 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (6.1 MiB)
Plan nabave za 2017. godinu 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (4.7 MiB)

2016. godina

Izmjena Plana nabave - 1 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (5.9 MiB)
Plan nabave od 1.1. do 31.3. 2016. godine 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (3.9 MiB)
Plan nabave za 2016. godinu 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (4.7 MiB)
Registar ugovora i okvirnih sporazuma - do 30. lipnja 2016. 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (201.2 KiB)

2015. godina

Izmjena Plana nabave - 1 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (7.2 MiB)
Izmjena Plana nabave - 2 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (7.5 MiB)
Plan nabave za 2015. godinu 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (5.5 MiB)
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015. godinu 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (428.9 KiB)

2014. godina

Izmjena Plana nabave - br. 1 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (7.1 MiB)
Izmjena Plana nabave - br. 2 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (8.7 MiB)
Plan nabave za 2014. godinu 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (6.1 MiB)
Pregled ugovora o javnoj nabavi za period 2011.-2014. 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (565.8 KiB)
Registar okvirnih sporazuma za period 2011.-2014. 5. prosinca 2016.

Preuzmite dokument (539.1 KiB)

2013. godina

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu - Br. 1 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (2.6 MiB)
Izmjena Plana nabave za 2013. godinu - Br. 2 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (5.2 MiB)
Plan nabave za 2013. godinu 22. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (3.2 MiB)

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2012 god. 20. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (40.6 KiB)
Pregled ugovora o javnoj nabavi za period 2011 -2014. 20. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (396.2 KiB)
Registar okvirnih sporazuma za period 2011 -2014. 20. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (398.5 KiB)
Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2016 godinu 20. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (213.3 KiB)
Registar ugovora i okvoirnih sporazuma za 2015. godinu. 20. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (341.0 KiB)
Ugovori o javnoj nabavi 2012 god. 20. lipnja 2017.

Preuzmite dokument (77.1 KiB)