Izvješće VOS-a za dan 9./10. rujna 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 9./10. rujna 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati

Ličko-senjska županija

  • Požar raslinja kod Ričica, koji je dojavljen u ŽC 112 Gospić dana 25.08. u 20:32 sati, lokaliziran je 03. rujna u 08:00 sati. U izgorenom području ima povremenih izdimljavanja. Dežurstvo i dalje obavlja DVD Velebit Lovinac sa dva vatrogasca i jednim vozilom.

Splitsko-dalmatinska županija

  • Požar raslinja kod mjesta Krila Jesenice, koji je dojavljen u ŽVOC Split dana 07.09. u 20:11 sati, ugašen je 09. rujna u 06:00 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.