Izvješće VOS-a za dan 8./9 rujna 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 8./9. rujna 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati

Ličko-senjska županija

  • Požar raslinja kod Ričica, koji je dojavljen u ŽC 112 Gospić dana 25.08. u 20:32 sati, lokaliziran je 03. rujna u 08:00 sati. U izgorenom području ima povremenih izdimljavanja. Dežurstvo i dalje obavlja DVD Velebit Lovinac sa dva vatrogasca i jednim vozilom.

Splitsko-dalmatinska županija

  • Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije dojavio je 20. kolovoza u 12:06 sati, o požaru na predjelu planine Biokovo kod vrha MotikaŠiljev Brig na 1400 m nadmorske visine. Požarom je zahvaćeno oko 800 ha niskog raslinja, makije, bjelogorične i crnogorične šume. Požar je ugašen 08. rujna u 10:00 sati.
  • Požar raslinja kod mjesta Krila Jesenice, koji je dojavljen u ŽVOC Split dana 07.09. u 20:11 sati, lokaliziran je u 09:20 sati. Požarom je zahvaćena površina od 100 ha trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Tijekom jutra dana 08. rujna poslije 07:00 sati na požarištu je padala kiša, te je pomogla vatrogascima u gašenju i saniranju požara. Radi povoljne situacije na požarištu, već upućenih 100 vojnika NOS-a HKoV-a, otpušteno je u 8:30 sati, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nisu mogle biti angažirane zračne snage. Do 19:00 sati otpuštene su izvanredna dislokacija vatrogasaca iz šibensko-kninske županije i DIP-e Split i Šibenik, te i jedan dio županijskih snaga. Za gašenje požara tijekom dana 08. rujna, angažirano je ukupno 143 vatrogasca sa 44 vozila, a tijekom noći dežurstvo i sanacija od strane JVP Split i lokalnih DVD-a.