Izvješće VOS-a za dan 7./8. kolovoza 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 7./8. kolovoza 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

 • Požar kod Imotskog u blizini Crvenog jezera za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 31. srpnja u 16:15 sati još nije proglašen ugašenim. Požarom je zahvaćeno (nakon mjerenja šumarije) 22 ha borove šume. Drugi požar kod Imotskog u blizini Crvenog jezera, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 02. kolovoza u 11:46 sati, također još nije proglašen ugašenim. Zahvaćena je borova šuma na nešto manjoj površini od prvog požara ali ista još nije procijenjena. Iako su oba lokalizirana još se povremeno javljaju manja aktiviranja pa je i 07.08. zaprimljena dojava u 09:40 sati da je aktiviran rub požarišta u kojem je opožareno oko 0,4 ha površine ali je već u 10:20 sati taj dio ugašen. U gašenju je sudjelovalo 9 vatrogasaca sa 3 vozila iz JVP Imotski. Požarišta se i dalje nadziru.
 • Požar na području Dinare kod Bulovića staje, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 02. kolovoza u 20:10 sati, i dalje je aktivan. U požaru je zahvaćena površina veća od 2000 ha većinom trave, niskog raslinja i nešto borove i hrastove šume. U gašenju požara tijekom dana sudjelovali su: 1 protupožarni zrakoplov Air-tractor (saniranje nepristupačnog područja) te oko 60 vatrogasaca i 20 vozila iz DIP Divulje, DIP Dubrovnik, DVD Sinj, JVP-a Split sa sezonskim vatrogascima, DVD Dugi Rat, Trogir, Vranjic, Kaštela, Makarska, te pripadnici NOS HV-a (40 vojnika i 3 teretna vozila). Od 18:00 sati sa požarišta je otpušteno 40 vojnika PP NOS HKoV-a. Na požarištu ostaje 43 vatrogasca sa 16 vozila iz DIP-ova Split i Dubrovnik, JVP Split sa sezonskim vatrogascima, DVD-i Sinj, Mladost, Dugi Rat i Trogir. Saniranje i osiguranje u tijeku.
 • Požar na području Neorića kod zaseoka Krivi Dolac, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 05. kolovoza u 14:50 sati, lokaliziran je 07.08. u 10:00 sati.. U požaru je zahvaćena površina oko 50 ha niskog raslinja i borove šume. Na saniranju i osiguranju požarišta ostaje DVD Muć sa 6 vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom.
 • ŽVOC Split zaprimio je odjavu o požaru raslinja na području Živogošće  – Blato. Požarom je zahvaćeno oko 5 ha niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovala su 3 protupožarna zrakoplova Canadair te 88 vatrogasaca sa 20 vozila iz DVD-a Makarska, Baška Voda, Brela, Tučepi, Podgora, Drvenik, Gradac, dislokacija JVP Sisak i dislokacija DVD-a Kašina s ukupno 88 vatrogasaac i 20 vozila. Požar je lokaliziran u 15:15 sati, a na osiguranju je i tijekom noći bilo 20 vatrogasaca sa 5 vozila iz DVD-a Podgora i Gradac.

Šibensko-kninska županija

 • Požar raslinja za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 06. kolovoza u 13:01 sati na brdu Lisac između kod Rasline, ugašen je 07.08. u 12:08 sati. Opožareno je 24 ha trave, niskog raslinja i borove šume, a u gašenju je bilo angažirano ukupno 30 vatrogasaca sa 11 vozila iz JVP Šibenik i Vodice, DVD-a Zaton, Šibenik, Vodice, Zablaće, i Tisno te 1 Canadair i 2 Air –tractora.
 • Požar raslinja za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 06. kolovoza u 13:20 sati na području Perkovića, zaseok Košave, ugašen je 07.08. u 11:40 sati. Požarom je zahvaćena površina od oko 100 ha trave, niskog raslinja i borove šume. Tijekom jutra do, a do ugašenja na požarištu su bila 34 vatrogasca sa 11 vozila iz JVP Šibenik, te DVD-a Šibenik, Perković, Brodarica – Krapanj, Grebaštica, Primošten, Rogoznica i Pirovac.
 • Požar raslinja za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 06. kolovoza u 14:03 sati na području Miljevaca kod Bogatića pod nadzorom je vatrogasaca. Požarom je zahvaćena površina od oko 300 ha trave, niskog raslinja i borove šume. Tijekom dana na požarištu su bila 22 vatrogasca sa 8 vozila iz DIP-a Šibenik te JVP i DVD Drniš. Od 16:59 sati na terenu su u saniranju i čuvanju požarišta i preko noći ostali JVP i DVD Drniš sa 10 vatrogasaca i 4 vozila. Trenutno nema otvorenog plamena, a na terenu je DVD Drniš.

Zadarska županija

 • Požar na području Srba – Donji Srb, za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 01. kolovoza u 20:57 sati, i dalje je aktivan. Opožarena površina nije procijenjena ali se radi o većoj površini trave, niskog raslinja borove šume i drugog raslinja. Požar je aktivan na teško pristupačnom području, bez ugrožavanja naselja, a za nadgledanje i dežurstvo na požarištu angažiran je DVD Srb.
 • Požar na području Otrića kod Malovana, za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 05. kolovoza u 15:04 sati, i dalje je aktivan. Opožarena površina nije procijenjena ali se radi o većoj površini trave, niskog raslinja borove šume i drugog raslinja. U gašenju požara 7. i u noći na 8. kolovoza sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DIP Zadar, JVP Gračac i Zadar, a od zračnih snaga 1 protupožarni zrakoplov Canadair.
 • Požar je u dijelu prema Gračacu kod Prljeva gdje je požar došao do kuća (kuće nisu oštećene) dobro je saniran ali je istočni dio (koji napreduje prema šibensko-kninskoj županiji) i dalje aktivan, gašenje je tijeku.
 • Požar raslinja za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 06. kolovoza u 12:56 sati na otoku Pagu na području Paladinke i koji je bio lokaliziran 06. kolovoza u 16:00 sati, ugašen je 07. kolovoza u 08:30 sati. Požarom je bilo zahvaćeno 12 ha trave, niskog raslinja i makije.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.