Izvješće VOS-a za dan 5./6. kolovoza 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 5./6. kolovoza 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

  • Požar kod Imotskog u blizini Crvenog jezera za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 31. srpnja u 16:15 sati i koji je lokaliziran istog dana u 20:00 sati još se osigurava i sanira. Požarom je zahvaćeno (nakon mjerenja šumarije) 22 ha borove šume.
  • Požar kod Imotskog u blizini Crvenog jezera, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 02. kolovoza u 11:46 sati još se sanira. Zahvaćena je borova šuma na nešto manjoj površini od prvog požara, ali ista još nije procijenjena. S obzirom da su opožarene površine spojene, na oba požara je tijekom 05. kolovoza bilo osiguranje i sanacija požarišta.
  • ŽVOC Split zaprimio je 02. kolovoza u 20:10 sati dojavu o požaru raslinja na području Dinare kod Bulovića staje. U požaru je zahvaćena površina od oko 1930 ha većinom trave, niskog raslinja i nešto borove i hrastove šume. U gašenju požara 05. kolovoza sudjelovala su 2 protupožarna zrakoplova Canadair, 1 Air tractor te oko 140 vatrogasaca s 27 vozila iz DIP-a Divulje s dijelom dislokacije iz Koprivničko-križevačke županije, pripadnika NOS HV-a (47 vojnika s 4 teretna vozila) DVD-a Sinj sa sezonskim vatrogascima, JVP-a Split sa sezonskim vatrogascima, DVD-a Trilj, Muć, Makarska, Dugi Rat, Vranjic i Omiš uz djelatnike šumarije. Tijekom noći podizane su dodatne snage iz DIP-a Šibenik i DIP-a Dubrovnik, a tijekom jutra  će se obaviti smjena vatrogasaca. Požar je i  dalje aktivan, a 06. kolovoza u 06:30 sati angažirana su dva Canadaira za ovo požarište.
  • ŽVOC Split zaprimio je 05. kolovoza u 14:50 sati dojavu o požaru raslinja na području Neorića kod zaseoka Krivi Dolac. U požaru je zahvaćena površina oko 30 ha niskog raslinja i borove šume. U gašenju požara sudjelovala su 3 protupožarna zrakoplova Canadair, kao i 30 vatrogasaca s 10 vozila iz DVD-a Muć, Dugopolje i Solin. Požar je aktivan, a u jutarnjim satima zatražena je pomoć dvaju Canadaira.

Šibensko-kninska županija

  • Požar raslinja na području Kistanja između zaseoka Mjerkači i Lalići, za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 01. kolovoza u 14:25 sati, ugašen je 05. kolovoza u 19:15 sati. Procijenjena opožarena površina je oko 2000 ha trave, makije i guste smrike.
  • Požar raslinja na području Kistanja, zaseok Krnete, za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 02. kolovoza u 16:42 sati, ugašen je 05. kolovoza u 19:15 sati. Procijenjena opožarena površina je oko 113 ha većinom trave i niskog raslinja.
  • Požar raslinja na području Zelića kod Knina, za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 02. kolovoza u 15:00 sati, ugašen je 05. kolovoza u 19:15 sati. Opožareno je oko 250 ha različitog raslinja.

Zadarska županija

  • Požar raslinja kod mjesta Srb – Donji Srb, za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 01. kolovoza u 20:57 sati, i dalje je aktivan. Opožarena površina nije procijenjena, ali se radi o većoj površini trave, niskog raslinja borove šume i drugog raslinja. U gašenju požara 05. kolovoza sudjelovali su  JVP Gračac i Zadar, DIP Zadar i DVD Srb s ukupno 36 vatrogasaca i 8 vozila te od protupožarnih zračnih snaga dva Canadaira i 2 Air tractora. Gašenje je u tijeku.
  • ŽVOC Zadar zaprimio je 05. kolovoza u 14:30 sati dojavu o požaru raslinja na Pagu na području Košljuna. Požarom je zahvaćeno 48 ha borovine. U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca s 9 vatrogasnih vozila iz DVD-a Pag, Povljana, Kolan i Ražanac, a od zračnih snaga jedan Canadair i dva AirTractora. Požar je ugašen u 22:30 sati.
  • ŽVOC Zadar zaprimio je 05. kolovoza u 15:04 sati dojavu o požaru raslinja kod Otrića na području Malovana. Opožarena površina nije procijenjena. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila iz DIP-a Zadar, JVP-a Gračac i Zadar, DVD-a Gračac i Srb, a od zračnih snaga jedan Canadair i tri Air Tractora. Požar je aktivan, a gašenje je u tijeku.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.