Izvješće VOS-a za dan 30./31. kolovoza 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 30./31. kolovoza 2017. godine od 7:00 do 7:00 sati.

Ličko-senjska županija

  • Požar raslinja kod Stinice prema vrhu Velebita na predjelu Visibabe koji je Županijski vatrogasni zapovjednik dojavio u VOS dana 17.08. u 17:45 sati i dalje je aktivan.  U požaru je izgorjela veća površina trave, nešto borove šume i smreke (većinom prizemno). Požar su tijekom 30. kolovoza sanirali i osiguravali vatrogasci iz Ličko-senjske županije te temeljem zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, izvanredna dislokacija vatrogasaca iz primorsko-goranske županije. U gašenju požara gasiteljima je pomagao jedan protupožarni zrakoplov Canadair.
  • Požar raslinja kod Ričica, koji je dojavljen u ŽC 112 Gospić dana 25.08. u 20:32 sati, i dalje je aktivan. U požaru je izgorjelo oko 500 ha niskog raslinja, crnogorične i bukove šume. Tijekom 30. kolovoza u gašenju požara sudjelovalo je oko 30 gasitelja iz DIP Split, DIP Zadar, DVD Velebit-Lovinac, vatrogasci iz Zadarske županije temeljem zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika te djelatnici šumarije. Tijekom noći vršio se nadzor i dežurstvo na požarištu, a u jutarnjim satima ponovno će se izvršiti izmjena i popuna snaga na terenu.

Šibensko-kninska županija

  • Požar raslinja na području Bilica – grad Šibenik za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 29. kolovoza u 18:18 sati, ugašen je 30. kolovoza u 11:55 sata.
  • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 30. kolovoza u 10:37 sati dojavu o požaru raslinja na području Crvene zemlje vrh Visibaba. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i nešto borove šume na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 Canadaira, Air Tractor, 25 pripadnika HV-a te ukupno 17 vatrogasaca sa 7 vozila iz JVP Knin, DVD-a Knin, Ervenik, Kijevo i Biskupija. Požar je ugašen u 19:15 sati.
  • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 30. kolovoza u 14:55 sati dojavu o požaru raslinja na području Zatona kod Mijaličevih stanova. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i nešto borove šume na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovao je Canadair, Air Tractor te ukupno 26 vatrogasaca s 11 vozila iz JVP Šibenik, DVD-a Zaton, Vodice, Šibenik i Zablaće. Požar je ugašen u 21:40 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

  • Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije dojavio je 20. kolovoza u 12:06 sati, o požaru na predjelu planine Biokovo kod vrha MotikaŠiljev Brig na 1400 m nadmorske visine. Požarom je zahvaćena za sada neprocijenjena površina niskog raslinja.
  • Tijekom dana 30. kolovoza u gašenju požara angažirana su 4 protupožarna zrakoplova (Air Tractor i Canadair), Helikopter za prijevoz gasitelja i spremnika za vodu, 30 – tak vatrogasaca sa Makarskog područja je bilo angažirano u dijelu koji je dostupan tehnici. Za ujutro 31. kolovoza planirano je izvršiti prevoženje helikopterom vatrogasaca, opreme te spremnika za vodu („kruške“) na požarište. Požar je i dalje aktivan.
  • ŽVOC Split zaprimio je 30. kolovoza u 17:55 sati dojavu o požaru raslinja na području Sinja kod Ruda. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini od 2 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 Canadaira, Air Tractor te ukupno 19 vatrogasaca s 4 vozila iz DVD-a Sinj i Trilj. Požar je ugašen u 22:00 sata.

Dubrovačko-neretvanska županija

  • Požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu s Crnom Gorom za koji je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati, tijekom 30. kolovoza djelovalo se na zapadnoj strani požarišta. U gašenju požara sudjelovalo samo 6 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila iz JVP Konavle koji su sanirali zapadni dio požarišta (uz granicu s RH ali bez prelaska požara u RH).

Požar je pod nadzorom vatrogasaca, ali i dalje aktivan u Crnoj Gori.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.