Izvješće VOS-a za dan 3./4. rujna 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 3./4. rujna 2017. godine od 7:00 do 7:00 sati

Ličko-senjska županija

  • Požar raslinja kod Ričica, koji je dojavljen u ŽC 112 Gospić dana 25.08. u 20:32 sati, lokaliziran je 03. rujna u 08:00 sati. Dežurstvo i nadzor vrši DVD Velebit Lovinac.

Zadarska županija

  • Požar raslinja na Velebitu predio Čaber (istočno od Čelavca) za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:50 sati, i dalje se nadzire. Dio požara koji se proširio u ličko-senjsku županiju na području vrha Mali Alan, lokaliziran je 03. rujna u 8:00 sati, a dio u zadarskoj županiji ugašen je 02. rujna u 21:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

  • Požar na predjelu planine Biokovo kod vrha Motika – Šiljev Brig na 1400 m nadmorske visine, koji je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije dojavio 20. kolovoza u 12:06 sati, lokaliziran je 03. rujna u 07:00 sati te se i dalje nadzire. Požarom je zahvaćeno oko 800 ha niskog raslinja, makije, bjelogorične i crnogorične šume.

Dubrovačko-neretvanska županija

  • Požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu sa Crnom Gorom za koji je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati, lokaliziran je 03. rujna u 08:00 sati i dalje se nadzire.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.