Izvješće VOS-a za dan 28./29. kolovoza 2017.

Ličko-senjska županija

  • Požar raslinja kod Stinice prema vrhu Velebita na predjelu Visibabe koji je Županijski vatrogasni zapovjednik dojavio u VOS dana 17. kolovoza u 17:45 sati i dalje je aktivan.  U požaru je izgorjela veća površina trave, nešto borovine i smreke. Tijekom 28. kolovoza u gašenju požara sudjelovale su vatrogasne snage Ličko-senjske županije i izvanredna dislokacija iz Primorsko-goranske županije sa ukupno 62 vatrogasca i 12 vozila, a pomoć iz zraka pružao je protupožarni zrakoplov Canadair. Požar je i dalje aktivan, a tijekom noći vršilo se dežurstvo i sanacija.
  • Požar raslinja kod Ričica, koji je dojavljen u ŽC 112 Gospić dana 25. kolovoza u 20:32 sati, i dalje je aktivan. U požaru je izgorjelo oko 500 ha niskog raslinja, crnogorične i bukove šume. Tijekom 28. kolovoza u gašenju požara sudjelovali su DIP Split, DIP Zadar, JVP Zadar  i DVD Velebit-Lovinac. Tijekom noći vršio se nadzor i dežurstvo na požarištu.

Šibensko-kninska županija

  • Požar raslinja na području Promine kod Razvođa za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 17. kolovoza u 14:58 sati, lokaliziran je 25. kolovoza u 20:00 sati. U požaru je izgorjelo oko 2400 ha trave, makije i borove šume. Dežurstvo i sanacija i dalje su u tijeku.
  • Požar raslinja na području Svilaje je ugašen 28. kolovoza u 19:55 sati.
  • Požar raslinja na području Strmice kod Surdupa, za koji je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu 26. kolovoza u 11:32 sati, lokaliziran je 28. kolovoza u 18:00 sati. Opožareno je 70 ha borove i hrastove šume. U gašenju požara 28. kolovoza sudjelovale su županijske vatrogasne snage i 48 pripadnika PP NOS HKoV. Tijekom noći radilo se na gašenju i sanaciji požarišta. Pripadnici PP NOS HKoV su napustili požarište 28. kolovoza u 18:00 sati.
  • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 28. kolovoza u 09:44 sati dojavu o požaru raslinja na području Đevrski kod Krnjeuva. Opožareno je oko 40 ha trave, niskog raslinja i guste smrike. U gašenju požara sudjelovala su 2 protupožarna zrakoplova Canadair, 2 protupožarna zrakoplova Air Tractor, te DVD-ovi Dubravice, Skradin, Kistanje, Zaton, Tisno, Pirovac, Bilice, Šibenik, Brodarica i Vodice sa 31 vatrogascem i 12 vatrogasnih vozila. Požar je lokaliziran 28. kolovoza u 17:45 sati, a tijekom noći vršila se sanacija i dežurstvo na požarištu.

Splitsko-dalmatinska županija

  • Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije dojavio je 20. kolovoza u 12:06 sati, o požaru na predjelu planine Biokovo kod vrha Motika – Šiljev Brig na 1400 m nadmorske visine. Požarom je zahvaćena za sada neprocijenjena površina niskog raslinja. Tijekom dana 28. kolovoza angažiran je helikopter za prijevoz opreme, a požar su gasila 3 protupožarna zrakoplova Air Tractor i županijske vatrogasne snage sa Makarskog područja. Požar je i dalje aktivan.

Dubrovačko-neretvanska županija

  • Požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu sa Crnom Gorom za koji je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati, tijekom dana 28. kolovoza aktivno se gasio. U gašenju požara sudjelovala je JVP Konavle sa 6 vatrogasaca i 3 vozila. Požarom je zahvaćena visoka i gusta makija i nešto borovine. Požar je pod nadzorom vatrogasaca i nije prešao na područje RH, ali je i dalje aktivan u Crnoj Gori.

Sisačko-moslavačka županija

  • DVD Kozarice uočilo je 28. kolovoza u 12:00 sati požar raslinja na području Kozarica, u blizini bušotina nafte i šume. Opožareno je oko 42 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovali su DVD Kozarice, Novska, Bročice i Brestača s ukupno 15 vatrogasaca i 5 vozila. Požar je ugašen u 14:01 sati.