Izvješće VOS-a za dan 20./21. kolovoza 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 20./21. kolovoza 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Ličko-senjska županija

 • Županijski vatrogasni zapovjednik javio je u VOS 17.08. u 17:45 sati za požar raslinja kod Stinice prema vrhu Velebita na predjelu Visibabe. U požaru je izgorjela neprocijenjena površina trave, bukovine i borove šume. Tijekom 20.08. požarište je nadgledano od strane DVD Sveti Juraj i Krasno. Kiša je sanirala jedan dio požarišta, a još je aktivan južni dio prema Alanu. Tijekom jutra će se uputiti nove vatrogasne snage za sanaciju i gašenje.

Zadarska županija

 • Požar raslinja na Velebitu predio Čaber (istočno od Čelavca) za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:50 sati, i dalje povremeno izdimnjavanja u području Tulovih greda. Tijekom 20. kolovoza požar se uglavnom nadzirao od strane DVD-a Jasenice. Izdimljavanja su u minski sumnjivom području.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 20. kolovoza u 06:10 sati dojavu o požaru raslinja na području Smokovića. Požarom je zahvaćeno 100 ha hrastove šume i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair, dva zrakoplova Air Tractor, te ukupno 15 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Zadar. Požar je ugašen u 13:47 sati.
 • Piloti Air Tractora uočili su požar raslinja 20. kolovoza u 15:55 sati na području Dobropoljci. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 0,6 ha. Požar su gasili dva zrakoplova Canadair, dva zrakoplova Air Tractor, te šest vatrogasaca sa dva vozila JVP Benkovac i DVD Lišane Ostrovičke. Požar je lokaliziran.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 20. kolovoza od 19:50 sati više dojava na više lokacija požara raslinja i to kod Benkovca na području Popovići, Brgud-Lisičići, Podgrađe-Kožlovac, Miranje-Ceranje, te kod Biograda i Sv. Filipa i Jakova Turanj. Tijekom noći u mjestu Kožlovac, evakuirani su mještani iz nekoliko kuća radi sigurnosti i cijelo naselje Kolarina, te sjeverni dio mjesta Turanj. Na požare su upućene sve raspoložive vatrogasne snage iz Zadarske županije sa više od 100 vatrogasaca, te DIP-e Zadar i Šibenik, dislokacija JVP Vodice, te su dodatno su zatražene izvanredne dislokacije iz Krapinsko-zagorske 12/4, Sisačko-moslavačke 20/4, Primorsko-goranske 17/4 i Karlovačke 2/1. Od 06:30 sati na požarište je upućeno 72 vojnika HKoV iz Benkovca. U gašenje požara upućeni su četiri protupožarna zrakoplova Canadair i četiri zrakoplova Air Tractor. Požari su radi jakog vjetra zahvatili velike površine raslinja.

Šibensko-kninska županija

 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 17. kolovoza u 14:58 sati dojavu o požaru raslinja na području Promine kod Razvođa. Opožarena je još ne procijenjena površina trave i niskog raslinja, makije i borove šume. U gašenju požara tijekom 20. kolovoza sudjelovalo je ukupno 86 vatrogasaca s 31 vatrogasnim vozilom iz DIP-e Šibenik i Zadar, JVP Drniš, DVD-a Drniš, Pirovac, Biskupija, vatrogasci Primorsko-goranske, Zagrebačke i Varaždinske županije, grada Zagreba i Karlovca, te od zračnih snaga dva zrakoplova Canadair i dva zrakoplova Air Tractor i jedan helikopter za prijevoz opreme. Od 18:30 sati otpuštena je izvanredna dislokacija iz primorsko-goranske županije. Požar je pod nadzorom gasitelja.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 14:21 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Polače kod Knina. Opožareno je oko 15 ha trave, niskog raslinja, borove i hrastove šume. Požar je ugašen 20.08. u 19:30 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

 • Požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, lokaliziran je 20.kolovoza u 18:00 sati, na području splitsko-dalmatinske županije. Organizirano dežurstvu od strane DVD Muć. Na području šibensko-kninske županije požarište je pod nadzorom vatrogasaca, te se tijekom 20. kolovoza, obavljala sanacija od strane vatrogasaca DIP Šibenik, DVD-a Ružić, Šibenik i Kijevo. Opožarena je još neprocijenjena površina, trave, niskog raslinja i niske hrastove šume. Na dežurstvu tijekom noći DVD Ružić sa dva vatrogasaca i jednim vozilom. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije zatražio je 20. kolovoza u 12:06 sati, angažiranje jednog Air Tractora za izviđanje i po potrebi gašenje na predjelu planine Biokovo kod vrha Motika na 1400m nadmorske visine – Šiljev Brig. Požarom je bila zahvaćena manja površina niskog raslinja. Teren je nepristupačan za gasitelje, a požar je gasio jedan Air Tractor, sa dva bacanja, te je uspješno saniran. 
 • DVD Hvar zaprimio je 20. kolovoza u 05:40 sati dojavu o požaru raslinja na predjelu Dubovica, kod tunela na otoku Hvaru. U požaru je zahvaćena površina od 35 ha borova, česmine i makije. Angažirane su vatrogasne snage iz DVD-a Hvar, Starigrad, Jelsa i SIVP Hvar sa ukupno 37 vatrogasaca i 10 vatrogasnih vozila, a od zračnih snaga dva protupožarna zrakoplova Canadair. Požar je lokaliziran u 18:30 sati, a na dežurstvu i sanaciji su vatrogasci iz SIVP Hvar.
 • DVD Hvar zaprimio je 20. kolovoza u 06:42 sati dojavu o požaru raslinja na otoku Hvaru na predjelu Medvidina, Zastražišće. U požaru je zahvaćena površina od 0,1 ha niskog raslinja. Angažirane su vatrogasne snage iz DVD-a Hvar, Jelsa i SIVP Hvar sa ukupno 11 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 12:30 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija

 • JVP Konavle zaprimila je 20. kolovoza u 13: 32 sati dojavu o požaru raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu sa Crnom Gorom. U požaru je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa četiri vozila iz JVP Konavle i dislokacije DVD Virje, a od zračnih snaga dva protupožarna zrakoplova Air Tractor. Požar je lokaliziran u 19:15 sati, a na dežurstvu su vatrogasci iz JVP Konavle.
 • SVIP Lastovo zaprimio je 20. kolovoza dojavu o požaru raslinja na otoku Lastovo. U požaru je zahvaćena trava, nisko raslinje na površini od 0,3 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa pet vozila iz SVIP Lastovo i DVD Lastovo. Požar je ugašen u 09:00 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.