Izvješće VOS-a za dan 2./3. rujna 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 2./3. rujna 2017. godine od 7:00 do 7:00 sati

Ličko-senjska županija

  • Požar raslinja kod Ričica, koji je dojavljen u ŽC 112 Gospić dana 25.08. u 20:32 sati, je pod nadzorom gasitelja. U požaru je izgorjelo oko 500 ha niskog raslinja, crnogorične i bukove šume. I tijekom 02. rujna u gašenju požara smjenjivali su se vatrogasci iz DIP Zadar i DVD Velebit-Lovinac. U večernjim sati sa požara je otpušen DIP Zadar, a tijekom noći vršio se nadzor i dežurstvo na požarištu.
  • Požar raslinja na području Korenice, kod Vrpila za koji je ŽC112 Gospić zaprimio dojavu 31. kolovoza u 11:47 sati, ugašen je 02. rujna u 10:00 sati. U požaru je izgorjelo oko 200 ha trave i niskog raslinja na otvorenom prostoru te prizemno kroz šumu bez zahvaćanja krošnji stabala.

Zadarska županija

  • Požar raslinja na Velebitu predio Čaber (istočno od Čelavca) za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:50 sati, i dalje povremeno izdimljava. Tijekom 27. kolovoza požar se proširio u ličko-senjsku županiju na području kod vrha Mali Alan. Tijekom 2. rujna u gašenju požara sudjelovali su JVP Zadar, DVD-i Žegar, Jasenice, Obrovac i Stankovac (na zadarskoj strani požarišta) te DVD Velebit Lovinac (sa strane ličko-senjske županije) sa ukupno 15 vatrogasaca i 6 vozila. Požar je aktivan.
  • ŽVOC Zadar zaprimio je 02. rujna u 13:00 sati dojavu o požaru raslinja na području Poličnika kod naselja Briševo. U požaru je izgorjelo oko 10 ha trave, niskog raslinja i hrastove šume. U gašenju požara sudjelovali su: 2 Canadaira, te 17 vatrogasaca sa 6 vozila iz JVP Zadar i DVD Pljusak. Požar je ugašen u 19:00 sati. 

Splitsko-dalmatinska županija

  • Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije dojavio je 20. kolovoza u 12:06 sati, o požaru na predjelu planine Biokovo kod vrha MotikaŠiljev Brig na 1400 m nadmorske visine. Požarom je zahvaćena veća površina niskog raslinja, makije bjelogorične i crnogorične šume. Tijekom 02. rujna zbog kiše su povučene vatrogasne snage sa požarišta, ali požar još nije proglašen ugašenim.
  • ŽVOC Split zaprimio je 02. rujna u 13:12 sati dojavu o požaru raslinja na području Labina Dalmatinskog kod zaseoka Ivkovići-Zovići. U požaru je izgorjelo oko 25 ha niskog raslinja, makije i trave. U gašenju požara sudjelovali su: 1 Helikopter sa uređajem za gašenje, te 51 vatrogasaca sa 15 vozila iz DIP Split, JVP Split sa sezoncima, DVD Kaštela, Mladost, Gomilica, Solin i Trogir. Požar je ugašen u 21:00 sati.
  • ŽC 112 Split zaprimio je 02. rujna u 18:07 sati dojavu o požaru raslinja na otoku Hvaru istočno od Stari Grada. U požaru je izgorjelo oko 4 ha makije. U gašenju požara sudjelovao je 21 vatrogasac sa 7 vozila iz SIVP Hvar, DVD Stari Grad, Jelsa i Hvar. Požar je ugašen u 23:59 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija

  • Požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu sa Crnom Gorom za koji je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati i tijekom 02. rujna nadzirali su vatrogasci iz JVP Konavle. Prema procjeni zapovjednika na terenu opožareno je ukupno oko 160 ha trave, niskog raslinja i borove šume. Trenutno nema otvorenog plamena pa ni izdimljavanja na požarištu.

Vukovarsko-srijemska

  • Požar nasada šume na području Istočna Gradina južno od mjesta Otok za koji je ŽC 112 Vukovar zaprimio dojavu 01. rujna u 15:05 sati,  ugašen je 02. rujna u 10:45 sati.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.