Izvješće VOS-a za dan 19./20. kolovoza 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 19./20. kolovoza 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Ličko-senjska županija

 • Županijski vatrogasni zapovjednik javio je u VOS 17. kolovoza 2017. u 17:45 sati za požar raslinja kod Stinice prema vrhu Velebita na predjelu Visibabe. U požaru je izgorjela neutvrđena površina trave, bukovine i borove šume. Tijekom 19. kolovoza u gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasca sa sedam vozila iz JVP i DVD Senj, DVD-a Sveti Juraj i Krasno, JVP-a Gospić i Plitvička jezera. Helikopterom Mi8MTV izvršen je prijevoz 10 vatrogasaca, ali zbog velike zadimljenosti prevezeni su do planinarskog doma te zbog istog razloga nije bilo moguće premještanje vodenih spremnika tzv. kruški na požarištu. Također su bila angažirana 2 Canadaira, ali po procjeni pilota nisu mogla učinkovito djelovati.

Zadarska županija

 • Požar raslinja na Velebitu predio Čaber (istočno od Čelavca) za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:50 sati, 18. kolovoza izašao je iz minski sumnjivog područja te je nastavljeno njegovo aktivno gašenje. Opožarena je veća još neutvrđena površina različitog raslinja. Tijekom 19. kolovoza požar su nadzirali pripadnici DVD-a Jasenice. Većina izdimljavanja je u minski sumnjivom području.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 18. kolovoza u 10:20 sati dojavu o požaru raslinja na području Posedarja. Požarom je zahvaćeno 2.5 ha hrastove šume i smrike. U gašenju požara sudjelovala su dva Canadairate ukupno 12 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DVD-a Posedarje i Ražanac. Požar je ugašen u 14:20 sati.
 • ŽVOC Zadar zaprimio je 18. kolovoza u 15:10 sati dojavu o požaru raslinja na području Lišane-Dobropoljci koji se proširio u Šibensko-kninsku županiju na područje Nunića. Požarom je zahvaćeno 202 ha (od čega u Šibensko-kninskoj županiji oko 30 ha) većinom trave i niskog raslinja. Tijekom jutra požarište je obilazio JVP Benkovac uz dežurstvo 2 vatrogasca s jednim vozilom. Požar je ugašen u 13:56 sati.

Šibensko-kninska županija

 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 17. kolovoza u 14:58 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Promine kod Razvođa. Opožarena je još neutvrđena površina trave i niskog raslinja, makije i borove šume. U gašenju požara tijekom 19. kolovoza sudjelovala su 92 vatrogasca s 34 vatrogasnih vozila iz Šibensko-kninske županije te snaga iz drugih županija i Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi, uz četiri Canadaira te 4 AirTractora. Tijekom noći požar je zaprijetio kućama u zaseoku Medići, ali su uspješno obranjene. Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, pristigle su i izvanredne dislokacije iz grada Zagreba (17 vatrogasaca i 7 vozila), Zagrebačke županije (14 vatrogasaca s 5 vozila), Varaždinske županije (5 vatrogasaca s 2 vozila) i Karlovačke županije (4 vatrogasca s 2 vozila). Gašenje je u tijeku.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 09:00 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Sedramića kod Drniša. Odmah po dojavi upućen je jedan Canadair da odradi par bacanja kako bi zajedno s 5 vatrogasaca i 2 vozila iz DVD-a Unešić i Perković spriječilo širenje požara. Požar je ugašen u 9:52, a opožareno je oko 0,25 ha trave i niskog raslinja.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 16. kolovoza u 12:15 sati dojavu o požaru raslinja kod Zatona. Požar je ugašen 18. kolovoza u 23:57, a opožareno je oko 650 ha niskog raslinja, borove šume i maslinika.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 12:40 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Čulara kod Unešića. Opožareno je 0,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca s 2 vozila iz DVD-a Unešić i Perković te su u preletu 4 Canadaira izvršila po jedno bacanje na ovaj požar. Požar je ugašen u 16:38 sati.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 14:21 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Polače kod Knina. Opožareno je oko 15 ha trave, niskog raslinja, borove i hrastove šume. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca s 5 vozila te 2 vojnika. Požar je lokaliziran 20. kolovoza u 00:25 minuta. Dežurstvo na požarištu u tijeku.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 15:05 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Rudele kod Kistanja. Opožareno je 120 ha trave, niskog raslinja i guste smrike. U gašenju požara sudjelovalo je 27 vatrogasaca s 12 vozila iz DVD-a Kistanje, Ervenik, Dubravice, Tisno, Rogoznica i Zaton te izvanredne dislokacje iz Splitsko-dalmatinske (JVP ST i DVD Kaštela) i Zadarske županije (JVP Gračac i DVD Stankovci), a od protupožarnih zrakoplova 3 Canadaira, 4 AirTractora i jedan helikopter Mi8MTV s uređajem za gašenje. Požar je ugašen 20. kolovoza u 6:08 sati.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 16:19 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Tišme, općina Kistanje. Odmah po dojavi požara na isti su u preletu djelovali 1 AirTractor i 1 helikopter Mi8MTV te ugasili požar u začetku. Požar je ugašen u 17:00, a opožareno je oko 0,25 ha trave i niskog raslinja.
 • Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik je 19. kolovoza u 18:00 sati zaprimio dojavu o požaru raslinja na području Otona u općini Ervenik. Požarom je zahvaćeno oko 6 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca s 3 vozila iz JVP Knin i DVD Ervenik te 2 vojnika HV-a. Požar je ugašen u 21:28 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

 • Požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, a koji se je kasnije proširio i prema drugim mjestima i zaseocima te na područje Šibensko-kninske županije i dalje je aktivan te se aktivno gasio i tijekom 19. kolovoza. Opožarena je još neutvrđena površina trave, niskog raslinja i niske hrastove šume. Tijekom dana požar su gasila dva Canadaira te 67 vatrogasaca s 19 vozila iz Državne vatrogasne intervencijske psotrojbe – odjela Split (Divulje) i Šibenik, DVD-a Muć, Solin, Podstrana, Trilj, JVP Split i sezonski vatrogasci, DVD-i Ružić, Kijevo i Šibenik i dislokacija Koprivničko – križevačke županije te 50 vojnika HKoV-a. U večernjim satima izvršene su određene smjene vatrogasaca u navedenim postrojbama. Požar je pod nadzorom vatrogasaca.
 • Požar raslinja na području Trilja predio Gardun za koji je ŽVOC Split zaprimio 18. kolovoza u 17:17 sati i koji je zahvatio oko 5 ha borove šume ugašen je 19. kolovoza u 12:00 sati.
 • DVD Hvar zaprimio je u 4:50 sati dojavu o požaru raslinja na predjelu Dubovica, kod tunela. Angažirane su vatrogasne snage iz DVD-a Hvar, Starigrad i Jelsa. Zbog širenja požara zatraženo je angažiranje 2 Canadaira. Gašenje požara je u tijeku.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.