Izvješće VOS-a za dan 11./12. kolovoza 2017.

Izvješće Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim intervencijama za dan 11./12. kolovoza 2017. godine od 07:00 do 07:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

 • Požar na području Dinare kod Bulovića staje, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 02. kolovoza u 20:10 sati, pod nadzorom je gasitelja. Požarom zahvaćena površina, većinom trava, nisko raslinje i nešto borove i hrastove šume, veća je od 2300 ha. Izvršena je zamjena NOS-a HKoV-a te su 24 vojnika bila tijekom dana i noći na požarištu. Osim njih na požarištu su bili i DVD Sinj i JVP Split sa sezonskim vatrogascima.
 • Požar na području Zagore kod mjesta Korušce, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 08. kolovoza u 13:00 sati zahvatio je 50 ha trave i niskog raslinja te makije. Požar je ugašen 11. kolovoza u 12:50 sati.
 • Požar na području Trilja, Čačvine, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 08. kolovoza u 13:40 sati, ugašen je 11. kolovoza u 17:00 sati . Tijekom 11. kolovoza sanaciju i dežurstvo obavljali su JVP Split sa sezonskim snagama i DVD Trilj s ukupno 11 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila.
 • Požar kod mjesta Nerežišće na otoku Braču za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 09. kolovoza u 11:56 sati, ugašen je 11. kolovoza u 10:00 sati. Opožarena površina procijenjena je na oko 100 ha niskog raslinja, makije i borove šume.
 • Požar na području Klis – Kosa, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 09. kolovoza u 14:30 sati, ugašen je 11. kolovoza u 11:50 sati. Požarom je zahvaćeno oko 35 ha niskog raslinja, makije i borove šume. Tijekom 11. kolovoza sanaciju i dežurstvo na požarištu vršili su vatrogasci DVD-a Vranjic i Solin.
 • ŽVOC Split zaprimio je 09. kolovoza u 17:15 sati dojavu o požaru raslinja na području Kamešnice kod mjesta Rože, koji je i dalje aktivan na južnom dijelu požarišta. Opožarena površina još nije procijenjena, a gori šuma i makija na teško pristupačnom terenu. Na požarištu je tijekom 11. kolovoza bilo angažirano ukupno 19 vatrogasaca i pet vozila iz DIP-a Split, DVD-a Split, Trilj, Kučiće i Zagvozd sa sezonskim vatrogascima te je ponovo tijekom dana do 19:00 sati angažirano 50 vojnika NOS HKoV-a. Od zračnih snaga angažirani su: jedan helikopter Mi-8 za prijevoz vatrogasaca i opreme, jedan helikopter Mi-8 sa uređajem za gašenje, dva zrakoplova Canadair i tri zrakoplova Air-tractor. Tijekom noći na dežurstvu su ostali vatrogasci DVD-a Split, Trilj i Zagvozd.
 • VOC Split zaprimio je 11. kolovoza u 08:22 sati dojavu o požaru raslinja kod Trilja u industrijskoj zoni Čaporice. Požarom je zahvaćena površina od 1,5 ha mješovitog raslinja. U gašenju požara sudjelovala su dva protupožarna zrakoplova Canadair, JVP Split sa sezonskim snagama te DVD-i Žrnovnica i Trilj s ukupno 17 vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila. Požar je pod nadzorom, a tijekom noći dežurstvo vatrogasaca DVD Trilj.
 • ŽVOC Split zaprimio je 11. kolovoza u 16:09 sati dojavu o požaru raslinja na području Prisoje kod Dicma. Požarom je zahvaćena površina od 20 ha niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovali su: četiri protupožarna zrakoplova Canadair, JVP Split sa sezonskim snagama te DVD-i Dicmo, Sinj sa sezonskim snagama, Dugopolje i Gomilica saukupno 25 vatrogasaca i sedam vatrogasnih vozila. Požar je lokaliziran u 20:05 sati, a tijekom noći organizirano je dežurstvo.
 • ŽVOC Split zaprimio je 11. kolovoza u 17:35 sati dojavu o požaru raslinja na području Muća kod Neorića. Požarom je zahvaćena trava i makija. U gašenju požara sudjelovali su jedan protupožarni zrakoplov Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Airtractor i vatrogasci DVD-a Muć. Požar je pod nadzorom vatrogasaca DVD Muć.

Zadarska županija

 • Požar na području Srba-Donji Srb, za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 01. kolovoza u 20:57 sati, pod nadzorom je vatrogasaca. Opožarena površina procijenjena je na oko 5000 ha trave, niskog raslinja, borove šume i drugog raslinja. U gašenju pojedinih dijelova požara tijekom 11. kolovoza bilo je angažirano 12 vatrogasaca sa pet vozila iz DIP-a Zadar, JVP-a Gračac, te DVD-a Srb.
 • Požar na području Otrića, za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 05. kolovoza u 15:04 sati, ugašen je 10. kolovoza u 09:00 sati na području Zadarske županije. Jedan dio požara se proširio i na područje Šibensko-kninske županije do Plavnog te je taj dio lokaliziran 10. kolovoza u 18:00 sati. Opožarena površina u Šibensko-kninskoj županiji je 1013 ha trave, niskog raslinja, makije i borove šume. U dijelu kod Plavnog tijekom 11. kolovoza gasilo je ukupno 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DIP-a Šibenik, JVP-a i DVD-a Knin.

Šibensko-kninska županija

 • Županijski koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 10. kolovoza u 13:47 sati dojavu o požaru raslinja na području Gornjeg Vinova kod Unešića. U gašenju požara tijekom 11. kolovoza sudjelovala su 22 vatrogasca s devet vatrogasnih vozila iz JVP-a Drniš, DVD-a Drniš, Unešić, Ružić, Perković, Zablaće i Šibenik, a od protupožarnih zračnih snaga angažirana su četiri zrakoplova Canadair i dva zrakoplova Airtractor. Požar je pod nadzorom vatrogasaca, a opožareno je 66 ha trave, niskog raslinja, borove i grabove šume. Sanaciju i dežurstvo na požarištu obavljaju DVD-i Ružić i Drniš s pet vatrogasaca i dva vozila.

Vatrogasno operativno središte nije dobilo informacije o većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama od drugih županijskih vatrogasnih zapovjednika ili Vatrogasnih operativnih centara.