Održana vježba “Migranti RI 2017”

U riječkoj luci 9. rujna 2017. godine održana je vježba “Migranti RI 2017”. Cilj vježbe bio je provjera efikasnosti reagiranja i koordiniranja djelovanja policije, spasilačkih službi i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije u slučaju izvanrednog događaja dolaska migranata, njihovog prihvata, registracije i zbrinjavanja.

Vježbom je provjeravana sposobnost mobilizacije i usklađivanja djelovanja operativnih snaga te komunikacija između sudionika, provođenje procedura i planova postupanja s migrantima, sposobnost izrade prijemnih punktova, evidentiranja i zbrinjavanja unesrećenih.

Uvježbavani su trijaža, opskrba i transport ozlijeđenih osoba te procedura provođenja epidemiološkog izvida.

Također, u suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka i Županijskim operativnim centrom za provedbu plana kod iznenadnog onečišćenja mora, provjeren je postupak operativnog postupanja kod iznenadnog onečišćenja mora naftnim derivatima.

“Zadovoljstvo mi je vidjeti spremnost svih sudionika sustava civilne zaštite na visokom nivou. Nadajmo se da nikad neće biti potrebno provesti ovakve akcije u riječkoj luci, ali moramo biti spremni i za to”, istaknuo je načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić, posjetivši da se vježbe civilne zaštite na području Županije  provode dvaput godišnje.

<na vježbi je sudjelovalo oko 220 sudionika – predstavnika Policijske uprave Primorsko-goranske, Vatrogasne zajednice PGŽ, JVP Grada Rijeke,  Društva Crvenog križa PGŽ, Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka, specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ, Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Lučke kapetanije Rijeka, Županijskog operativnog centra, Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije i Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka sudjelovao je u pripremi vježbe te kao tim za analizu vježbe, a Županijski centar 112 Rijeka sudjelovao je u operativnom  provođenju vježbe.

Galerija